Hopp til innhold

– Helsepersonell må få ytre bekymring

Helseminister Bent Høie (H) mener helsepersonell ikke bare har lov, men en plikt til å melde fra om ting de er bekymret for.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie er klar på at helsepersonell bør ha mulighet til å uttale seg om ting de er bekymret for – også i media.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Ansatte i helsetjenesten skal ha mulighet til å ytre sine bekymringer til pressen. Det fastslår helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre.

– Ikke bare har de muligheten til det, men helsepersonell har også en plikt til å melde fra om ting som kan være til skade for pasientene og pasientsikkerheten.

– Men så er det også slik at helsepersonell har et ansvar for å ikke skremme pasienter med sine utsagn, og de må være trygge på at det de sier er faglig basert, påpeker han.

– Ønskelig med tydelig ledelse

To jordmødre ved Sykehuset Østfold ble kalt inn på teppet etter at de forrige uke uttrykte bekymring for fødetilbudet ved det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

Ledelsen sendte også ut en mail til alle ansatte ved Kvinneklinikken, der de gjorde det klart at de ikke kunne akseptere uttalelsene.

Høie er klar på at slike bekymringer først og fremst bør luftes internt før man eventuelt går videre til media, men han synes det generelt bør være takhøyde for faglig begrunnede bekymringer i Helse-Norge.

– Når helsepersonell gir uttrykk for synspunkter om virksomheten i pressen, så er det ønskelig at ledelsen eller andre fagpersoner med andre synspunkter også er tydelige, slik at man får en god offentlig debatt om helsetjenesten.

Ledelsen ved Sykehuset Østfold har så langt valgt å ikke kommentere saken i media.

Les også:

Vil ikke kritisere

Sykehusledelsen har fått kritikk fra flere hold for sin behandling av saken, blant andre fylkesleder i sykepleierforbundet i Østfold Karen Brasetvik.

– Det vi reagerer på er en e-post-kultur og en måte å håndtere denne situasjonen på, som ikke er en profesjonell arbeidsgiver verdig, sa hun til NRK onsdag.

Også nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget reagerte sterkt da hun fikk høre om e-posten som ble sendt til de ansatte fra ledelsen. Hun mener Sykehuset Østfold gikk langt over streken, og varslet at hun vil ta opp saken med helseministeren i Stortingets spørretime ved neste anledning.

Bent Høie vil overfor NRK ikke kritisere sykehusledelsens håndtering.

– Men generelt er det viktig at ledelsen i sykehusene legger til rette for at helsepersonell opplever trygghet rundt det å gi beskjed hvis forhold ikke er som de skal.

Sykehuset Østfold har via sin kommunikasjonssjef Bjørn R. Hødal varslet at de vil komme med en skriftlig kommentar til Høies betrakninger torsdag ettermiddag eller fredag.