Høie har tillit til sykehuset

Helseminister Bent Høie har tillit til at Sykehuset Østfold setter i gang nødvendige tiltak for å løse problemene ved ortopedisk avdeling. Flere leger har klaget til Helsetilsynet, fordi pasienter har måttet vente lenge på operasjon ved ortopedisk avdeling. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Frp i Østfold stilte statsråden spørsmål om hva han vil gjøre for at pasienter skal få rask behandling.

Helseminister Bent Høie
Foto: NRK