Departementene har fått nye adresser

Alle departementene som er berørt av terrorangrepene i Oslo har nå fått nye midlertidige adresser. Finn alle de nye adressene her.

Regjeringskvartalet etter bomben

Regjeringsbygget og flere av de omliggende byggenehar omfattende skader etter terrorangrepet fredag.

Foto: Berit Roald/SCANPIX

Regjeringen skriver på sine nettsider at ansatte i departementene og DSS henvises til de respektive departementenes hjemmesider og til dss.dep.no for praktisk informasjon.

Ansatte kan også få informasjon ved å kontakte nærmeste leder eller ekspedisjonssjef.

Omfattende skader

Høyblokka ble bygd i 1958, og er tegnet av arkitekt Erling Viksjø. Bygget har 18 etasjer, og består at Statsministerens kontor og Justisdepartementet.

Bygget er nå totalskadet.

Se oversiktskart over området som er skadet

– Jeg har sett et sønderknust, ødelagt og totalt ubrukelig regjeringsbygg. Flere av de omliggende byggene også har meget store skader, sa justisminister Knut Storberget til NRK etter befaringen i bygget lørdag.

Les også:

Midlertidige adresser:

Statsministerens kontor: Regjeringens representasjonsanlegg - Arbeidsdepartementet NAV, Sannergata 2

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:
Departementets Forbrukeravdeling på C. J. Hambros plass 2

Finansdepartementet: Skatteetaten, Økernveien 11-13

Fiskeri- kystdepartementet: Innovasjon Norge, Akersgata 13

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet: Direktoratet for forvaltning og IKT, Grev Wedels plass 9

Helse- og omsorgsdepartementet: Helsedirektoratet,
Universitetsgata 2

Justis- og politidepartementet: Politihøyskolen, Slemdalsveien 5

Kommunal- og regionaldepartementet:
Husbanken, Støperigata 1

Kulturdepartementet:
Kulturrådet, Grev Wedels plass 1

Kunnskapsdepartementet:
Utdanningsdirektoratet,
Schweigaardsgate 15 b

Landbruks- og matdepartementet: Mattilsynet, Ullevålsveien 76

Nærings- og handelsdepartementet: Innovasjon Norge, Akersgata 13

Olje- og energidepartementet:
Vassdrags- og energidirektorat, Middelthunsgate 29

Samferdselsdepartementet: Jernbaneverket, Stortorvet 7