Hjemmebrentapparat beslaglagt

For første gang på lang tid har tollvesenet på Svinesund beslaglagt et hjemmebrentapparat, det opplyser kontorsjef Per Kristian Grandahl. Tollerne fant apparatet pakket i svart plast da de undersøkte bilen til en polakk som kjørte på grønn sone.

En sort beholder med et stålrør som stikker ut a v siden og et lengre stålrør lenger opp. Over et skilt hvor det står Toll Svinesund
Foto: Tolletaten, Svinesund