Hopp til innhold

Sykehus anmeldte hjelpepleier for seksuell trakassering: – Jeg er redd for å bli syk igjen

Sykehuset Østfold og en pasient anmeldte en hjelpepleier for seksuelt krenkende handlinger. Hjelpepleieren fikk begrenset autorisasjonen, men politiet henla saken.

Pasient som anmeldte hjelpepleier

Pasienten som anmeldte hjelpepleieren for seksuelt krenkende handlinger mener at politiet ikke gjorde en god nok jobb med å belyse saken.

Foto: Heidi Gomnæs

En av pasientene ved Sykehuset Østfold som opplevde hjelpepleieren, er sjokkert over henleggelsen. Hun forteller om en hjelpepleier som hun mener utnyttet pasienter på enerom ved sykehuset.

– Det gjør at jeg er veldig redd for å bli syk igjen, sier hun til NRK.

Ifølge kvinnen skal hun ha blitt befølt under stell. Hjelpepleieren skal også ha tatt opp intime og seksualiserte tema som ikke hører hjemme i en pleiesituasjon.

Som nyoperert og sterkt medisinert pasient følte hun seg ekstra sårbar.

– Jeg hadde ikke under noen omstendigheter mulighet til å forsvare meg. Hvis jeg beveget meg så flyttet kateteret eller smertepumpa seg, jeg hadde jo slanger overalt. Jeg klarte ikke å gjøre noe, jeg klarte ikke å si noe. Han tok vekk det jeg hadde som min trygget, snora til å kalle på hjelp.

Sykehuset Østfold

Både Sykehuset Østfold og en av pasientene politianmeldte hjelpepleieren for seksuelt krenkende handlinger.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Innrømmer å ha vært flåsete

Pasienten ble trodd av Statens helsetilsyn, som nå har begrenset hjelpepleierens autorisasjon.

Hjelpepleieren på sin side har innrømmet å ha vært frimodig og flåsete. Men han benekter deler av hendelsesforløpet og har klaget inn vedtaket til Statens helsepersonellnemnd.

Der er saken fremdeles til behandling.

– Intimbarberte pasient uten medisinsk grunn

I sin tilsynssak tok Statens helsetilsyn opp hjelpepleierens håndtering av to pasienter.

Den andre var en pleietrengende pasient som ble intimbarbert da hun var innlagt på sykehuset. Pasienten hadde begrenset mulighet til å gjøre rede for seg.

Hjelpepleieren journalførte ikke at han hadde utført barbering nedentil som en del av stellet, og det er heller ikke vanlig praksis ved sykehuset å intimbarbere pasienter ved stell.

Likevel har politiet valgt å henlegge saken på grunn av bevisets stilling. De mener det vil være vanskelig å bevise påstandene i retten utover rimelig tvil.

Pasienten som først anmeldte hjelpepleieren har klaget inn henleggelsen til Oslo Statsadvokatembeter, men klagen er ikke tatt til følge.

Jostein Vist, leder for juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold.

Leder av juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold er forundret over henleggelsen.

Foto: Derek Bateman

Sykehuset Østfold valgte å ikke klage inn henleggelsen, men leder av juridisk seksjon ved sykehuset, Jostein Vist, forteller likevel at han undrer seg over at saken ble henlagt.

– Sykehuset er noe forundret over konklusjonen, all den tid Statens helsetilsyn har funnet grunnlag for å begrense vedkommendes autorisasjon som hjelpepleier, som jo er et veldig tydelig signal på at de har sett veldig alvorlig på saken.

Kritisk til politiets arbeid

Pasienten som skal ha blitt befølt av mannen er både skuffet og overrasket over henleggelsen. Hun mener politiet ikke har gjort en god nok jobb med å belyse saken.

Det har gått nesten to år fra hun anmeldte saken til den nå ble henlagt.

– Jeg føler at det ikke har skjedd så mye. Litt fordi hver gang jeg har ringt politiet så har det vært en som er syk, og så har saken blitt lagt i haug som skal bli tatt snart.

Hun forteller at hun fikk beskjed om at ting tar tid og at hun bare måtte vente, men føler at politiet ikke har gjort det de skulle.

Politiet i Østfold skulle i fjor hatt 28 påtalejurister på sedelighetsavdelingen, men hadde bare 16,5 ifølge en inspeksjonsrapport fra Oslo Statsadvokatembeter.

Øst politidistrikt sier til NRK Østfold at de tar til etterretning at fornærmede klager. De mener for øvrig at den lange saksbehandlingstiden ikke har påvirket utfallet av saken.