Hopp til innhold

Historisk møte mellom SIAN og muslimer

Norsk historie er skrevet i Drammen i dag. For første gang møttes SIAN, Stopp islamiseringen av Norge, og Muslimsk dialogforum ansikt til ansikt i et forsøk på å bygge broer og skape forståelse for hverandre.

Møte mellom Sian og IDF

Dialogmøtet mellom SIAN og Muslimsk dialogforum foregikk i rolige former.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Jeg har ikke fått den klare oppfatningen jeg hadde håpet av hva en bro er, men det er litt underordnet. Det viktigste er at vi har hatt en dialog og at vi faktisk også har hatt debatt om konkrete problemer, sier Lars Thorsen, leder i SIAN.

Han mener det er en god begynnelse, selv om mye gjenstår før man kan komme frem til en konklusjon på hvert enkelt område partene er uenige om.

Det var ingen demonstranter til stede utenfor biblioteket i Drammen.

Det var folketomt utenfor Drammen bibliotek i ettermiddag.

Foto: Lilly Christin S. Persson / NRK

Også initiativtakeren selv, Yousuf Gilani, var positivt overrasket etter møtet.

Et møte som for øvrig foregikk i så rolige former at det ikke ble bruk for sperringene politiet hadde satt opp utenfor lokalet. Ikke en eneste demonstrant dukket opp.

Les også: Motdemonstranter provosert av Sian – skapte bråk i Oslo sentrum

Et veiskille

– Dette er et steg i riktig retning. Jeg er veldig glad for at SIAN satt sammen med Muslimsk dialogforum i to timer, sier Gilani.

Bakgrunnen for møtet er demonstrasjonene som har vært fra begge sider hvor folk har kastet egg og steiner og brukt vold.

– Å ty til vold er ikke akseptabelt, sier Gilani til NRK.

Sammen med Muslimsk Dialogforum (MDF) ville han derfor sette i gang samtaler slik at begge parter skal få større innsikt i hverandres ståsteder.

Yousuf Gilani

- Vi har fått større forståelse for hverandre, sier Yousuf Gilani i Muslimsk dialogforum.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Han sier de nå har kommet til et veiskille og at den muslimske siden har fått mer forståelse for hvordan SIAN bruker statistikk og episoder fra land Norge ikke liker å sammenligne seg med.

Gilani legger til at det er naturlig å trekke linjer til andre land, men å vise til terrorhandlinger i utlandet og tro at også norske muslimer ønsker det samme, mener han blir feil. Han sier også at den norske Grunnloven er overordnet og at muslimer skal forholde seg til den.

Vil belyse problemer

SIAN-leder Lars Thorsen forteller at de takket ja til møtet for å kunne belyse hvilke problemer de mener islamsk teologi skaper og hvordan religionen sier norsk samfunnsstyring skal organiseres.

I møtet viste han til at islam svarer på krenkelser og blasfemi med drap.

Sian-leder Lars Thorsen

SIAN-leder, Lars Thorsen, er åpen for flere samtaler med Muslimsk dialogforum.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Dette er teologiske fakta som ikke kan nøytraliseres ved at en håndfull muslimer i Drammen mener dette er en måte de ikke vil leve på, sier Thorsen.

Han mener gjennomgangstonen i det muslimske panelet var å trekke frem sin egen oppfatning av religionen og hvordan de selv praktiserer islam mens SIAN snakket om teologien.

Thorsen sier det derfor kan bli utfordrende å bygge broer, men at det aldri er for sent.

Vil møtes igjen

– Ved at folk får korrekt informasjon, på norsk, om hva islam er så tror jeg de vil se at religionen er fredelig, sier Gilani.

Der mener Thorsen det fremdeles ligger utfordringer. Han sier fokuset må legges sterkere på det faktiske innholdet i islam fremfor hvordan hver enkelt muslim opplever verden rundt seg og praktiserer sin versjon av religionen.

Sian sitt panel i Drammen.

SIAN-medlemmene Lars Thorsen, Fanny Bråten og Ellen Due Brynjulfsen er åpen for flere dialogmøter.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen

– Vi kommer fortsatt til å fremføre islamkritikk på måter muslimer sikkert misliker, men dette møtet har gitt oss en vei videre og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal møtes igjen, sier Thorsen.

Han får støtte fra Gilani som sier at om de også får i stand et møte hvor SIAN-lederen og en imam kan legge frem sine påstander vil de nærme seg midten av broen det er håp om å bygge.