Historisk funn på Værne kloster

Det er funnet rester etter store bygninger i tilknytning til Værne kirkeruin i Rygge.

Værne kloster

På Værne kloster i Rygge er det funnet store bygninger under bakken.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Det er Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning som har oppdaget dette ved bruk av georadar.

Video nsps_upload_2009_11_13_17_29_21_408.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Under bakken er det registrert spor etter bygninger som vil kunne gi oss ny kunnskap om livet til Johanitterbrødrene i Norge, meldes det på Riksantikvarens hjemmeside .

– Det vi har funnnet er rester av Johanitterklosteret på Værne. Det er funnet ved hjelp av en georadar. Vi har funnet rester av murverk, deriblant en lang, smal bygning og rester av en kirkebygning, forteller arkeolog Lars Gustavsen.

– Det betyr at vi får et lite bilde av deler av klosteret. Vi vet at kost ligget der, men nå får vi en forståelse av hvordan klosteret har sett ut.

Georadar i bruk på Værne kloster

Ved hjelp av georadar ble det oppdaget rester etter store bygninger i tilknytning til Værne Kloster.

Foto: Mona Beate Buckholm, Østfoldmuseet

Kan være klosterhospital

Restene som er funnet viser en lang steinbygning som ligger parallelt med hovedbygningen, og som deler grunnmur med denne.

– Dette er en sensasjon. Det har aldri vært gjort slike funn med georadar i Norge før, sier konservator på Østfoldmuseet, Mona Beate Buckholm til Moss Avis .

Dette vil kunne utfylle bildet av livet i Værne kloster, og muligens bidra til å utdype historien om Johanitterbrødrenes sosiale engasjement i Norge. Det kan nemlig være klosterhospitalet som er funnet. I tillegg er kirkeruinens vestre ende lokalisert.

kart over funnene ved Verne kloster

Restene som er funnet viser en lang steinbygning som ligger parallelt med hovedbygningen, og som deler grunnmur med denne.

Foto: NIKU

Ingen utgravning

Buckholm sier til avisen at bygningene ikke vil bli gravd ut, da de ligger på privat grunn.

– Men dette får konsekvenser for vår kunnskap om Johanitterordenen. Fra å vite omtrent ingenting, vet vi nå mye, sier Buckholm.

Værne kloster lå på gammel kongsgårdsgrunn og var det eneste Johannitterklosteret som ble opprettet i Norge. Ruinen som er synlig i dag, tilhører klosterkirken, en gang viet til Johannes døperen. Den ble oppmålt allerede i 1823, og beskrevet igjen i 1936.