Historisk ferjetur på Glomma

Lørdag gikk den aller første turen for sommerferjen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er over 75 år siden sist det gikk ferje på den samme strekningen.

Ferjetur

Spente passasjerer går ombord i «MS Skjærhalden» ved Pæddekummen i Sarpsborg.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Ferjen «MS Skjærhalden» tok i mot de første passasjerene mellom Fredrikstad og Sarpsborg lørdag ettermiddag. Det er 75 år siden sist det gikk en ferje mellom de to byene langs Glomma.

Det var i 2015 at ideen om en elvemetro på Glomma ble lansert. Etter et spleiselag mellom de to kommunene og Østfold fylkeskommune, har elvemetroen nå blitt en realitet. Ferjen vil gå hver lørdag i juli, samt torsdag 28. og fredag 29. juli.

Kaptein Kjell Evensen

Kjell Evensen fikk æren av å være kaptein på den aller første ferjeturen mellom Fredrikstad og Sarpsborg på 75 år.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Siste ferje i 1940

Historiker Trond Svandal skriver, på Østfold fylkeskommunes hjemmesider, at små dampbåter fraktet folk og varer opp og ned på Glomma, mellom Fredrikstad og Sandesund, i over 80 år. Denne elvefarten varte helt til 1940, og siden den gang har det ikke vært ferjetrafikk på strekningen.

Kobling til byjubileene

Leder av samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe, har tidligere fortalt NRK at fylkeskommunen ønsker å være med å synliggjøre Sarpsborgs byjubileum i 2016 og Fredrikstads i 2017.

– I forbindelse med byjubileet i Sarpsborg i år og Fredrikstad i neste år ønsker vi fra fylkeskommunens side å være med og synliggjøre disse jubileene og trekke fram byenes historie. Derfor ønsker vi å bruke penger på en sånn kobling mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

ferjetur

Ferjen går fra Kongens brygge i Fredrikstad til Byens brygge i Sandesund i Sarpsborg.

Foto: Anne Ognedal / NRK