Hersleb får krisehjelp etter slåssing

Utdanningsetaten sender helsetjenesten og eget miljøteam for å rydde opp i bråket på Hersleb videregående skole i Oslo. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier saken er alvorlig.

Filmer ungdom som slåss

MASSESLAGSMÅL: Her slåss jentene inne i et klasserom på skolen.

En konflikt mellom to jentegjenger ved Hersleb videregående skole i Oslo har eskalert til flere masseslagsmål den siste tiden.

Flere videoer som deles mellom elevene ved skolen viser hvordan jentene slår og sparker hverandre inne på skoleområdet.

Skolebyråden i Oslo har ikke sett videoene og sier hun heller ikke vil se dem.

– Jeg er mer opptatt av hva de gjør med saken, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

Ber skolen reagere klokt

Hun ber skolen reagere klokt på det som har skjedd og sier det viktigste de kan gjøre er å jobbe systematisk for at alle skal føle seg trygge på skolen. Hun er glad for at konfliktrådet skal mekle.

– Dette er kjempealvorlig. Det er noe som oppstår fra tid til annen. Det skjer veldig mye rundt omkring på skolen våre, og i barne- og ungdomsmiljøene våre, som er alvorlig for dem det gjelder.

Thorkildsen roser rektor og elevrådet ved Hersleb for å ta saken på alvor.

– Kommer byrådsavdelingen til å gjøre noe?

– Nei, det er ikke naturlig. Vi forsikrer oss om at dette tas på alvor og jeg er i dialog med Mobbeombudet, som er tett på, sier byråden.

Siden skolestart har det vært fire masseslagsmål mellom jenter på Hersleb videregående skole i Oslo. Skolen sier de aldri har opplevd lignende. NRK har fått tilsendt flere videoer som viser slåssingen mellom jenter ved Hersleb vgs.

Siden skolestart har det vært fire masseslagsmål mellom jenter på Hersleb videregående skole i Oslo. Skolen sier de aldri har opplevd lignende. NRK har fått tilsendt flere videoer som viser slåssingen mellom jenter ved Hersleb vgs.

Hjelper rektor

Skolen har meldt slåsskampene inn til Utdanningsetaten via en elektronisk varslingsportal, ifølge rektor Anja Teigen. Hun fortalte NRK i går at ansatte ved skolen har opplevd situasjonen som utrygg.

Nå har Utdanningsetaten kommet til for å rydde opp.

Dag Hovdhaugen

FÅR HJELP: Utdanningsetaten bistår rektor på Hersleb skole med å håndtere situasjonen.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Normalt sett så løser skolene selv sine utfordringer. Nå har det eskalert på Hersleb og da bistår vi selvfølgelig også sentralt, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen.

Han forklarer at de nå støtter opp skolens ledelse, stiller med et eget læringsmiljøteam, i tillegg til at både HMS-seksjonen og bedriftshelsetjenesten trår til ved skolen.

– Vi bistår rektor med å håndtere situasjonen.

Har vektere ved skolen

Ifølge Utdanningsetaten ble det allerede i forrige uke satt inn vektere ved skolen. De var altså til stede på skolen da slåsskampene skjedde.

– I forrige uke så hadde skolen en utfordring med at to miljøarbeidere ble syke. Som erstatning ble det på kort sikt satt inn vektere som skulle fungere til de kom tilbake, sier Hovdhaugen.

Han sier de ikke er satt inn på grunn av slåssingen, men at de skal fungere som trygge voksne i fellesarealene, som erstatning for de to miljøarbeiderne. De er kledd i sivile klær og skal være på skolen frem til høstferien.

– Har de noen pedagogisk utdanning?

– De har meg bekjent ikke noen pedagogisk utdanning, sier han.

Rektor var ikke tilgjengelig for intervju i dag.