Heroinbeslagene tjuedoblet

Tollerne har 20-doblet heroinbeslagene ved grensen per oktober i år, sammenlignet med samme tid i fjor. Det aller meste er tatt ved Svinesund.

Heroin

Tollvesenet er sikre på at det er organiserte miljøer som står bak smuglingen av heroin. Smuglere blir stadig mer utspekulerte i forsøkene på å gjemme heroinen.

Foto: Tollvesenet

Ved utgangen av oktober i år er det beslaglagt tjue ganger mer heroin ved grensen enn på samme tid i fjor.

45 kilo heroin er tatt ved utgangen av oktober i år i 41 beslag.

I fjor var det fra januar til og med oktober 14 beslag, og det resulterte i 2,3 kilo.

Beslagsstatistikk pr. oktober 2008

Uforklarlig beslagsvekst

Toller

Tollerne utfører kontrollene som stikkprøver og Tollvesenet er klar over at det en liten del av heroinen som smugles til Norge de klarer å avdekke.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

- I fjor tok vi mye amfetamin, og lite heroin. Nå tar vi mye heroin, men det har ikke skjedd noen trendendringer eller noe endret modus, så det er vanskelig å forklare hvorfor vi har fått denne økningen i heroinbeslg i år, sier Wenche Fredriksen, kontorsjef for Tollregion Øst-Norge til NRK.

Når det gjelder amfetamin er det ved utgangen av oktober i år beslaglagt 274 kilo i 95 beslag, mot 295 kilo i 124 beslag på landsbasis i fjor.

Mest på Svinesund

Wenche Fredriksen, Tollvesenet

- Ved utgangen av oktober i år er det beslaglagt tjue ganger mer heroin ved grensen enn på samme tid i fjor, forteller Wenche Fredriksen, kontorsjef for Tollregion Øst-Norge til NRK.

Foto: Lotte Olsen / NRK

- Det aller meste av heroinen tas ved grenseovergangen på Svinesund, sier Wenche Fredriksen.

Passasjerer med toget fra Gøteborg og passasjerer på busser som krysser grensen ved Svinesund er tatt med heroin.

- Det er førsteprioriteten vår å stanse mest mulig narkotika ved grensen, Dette har vi et skarpt fokus på , sier Fredriksen.

Organiserte miljøer

Tollerne mener det ikke er tvil om at det er organiserte grupper som står bak narkotikasmuglingen, og metodene for å slippe unna blir stadig mer utviklede.

- Det er helt klart at dette dreier seg om organisert kriminalitet. Dette er kurerer som får i oppdrag å frakte heroinen fra et sted til Norge, sier hun.

Stadig vekk finner tollerne heroinen på de mest merkelige steder i kjøretøyene smuglere kommer i.

- Heroinen er svært godt gjemt i kjøretøyene, sier hun.

Mye slipper igjennom

Men selv om beslagene av heroin øker både i antall og volum, ser Tollvesenet at det slipper igjennom mye på tross av iherdig innsats for å demme opp for narkotikaen.

- Vi har jo lagt opp til stikkprøvekontroller, og vi vet at det tross alt er en liten del av all narkotikaen som smugles hit som vi klarer å stoppe, sier Fredriksen til NRK.