Her slår Oslo-politiet til mot slakter-butikk

Politiet mener de avdekket arbeidslivskriminalitet og NAV-bedragerier. Daglig leder og styreformann ble pågrepet på stedet.

Politiet gikk til aksjon mot butikken mandag morgen, sammen med blant annet Mattilsynet og Tollvesen

STENGER: Politiet gikk til aksjon mot butikken mandag morgen, sammen med blant annet Mattilsynet og Tollvesenet. Dagen etter stengte politiet dørene.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Tidlig mandag morgen slo politiet til mot en slakterforretning i Oslo sentrum. NRK var til stede da sivilt kledd politi, Nav, Mattilsynet og Tollvesenet gikk til aksjon mot butikklokalene.

I forbindelse med aksjonen slo politiet også til mot flere privatadresser knyttet til virksomheten.

Forretningen hadde i dagene før aksjonen blitt holdt under oppsyn av politiet som mistenkte at bedriften benyttet seg av ulovlig arbeidskraft, og at ledelsen sto bak Nav-bedragerier.

Kort tid etter at butikken hadde åpnet dørene for kundene, ble to personer pågrepet og fraktet bort av politiet.

– De er siktet for bruk av ulovlig arbeidskraft i forbindelse med driften av forretningen. De er også siktet for Nav-bedragerier, sier påtaleansvarlig ved A-krimsenteret, Andreas Meeg-Bentzen til NRK.

Stengt av politiet

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet og kontrolletatene, og har som mål å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Påtaleansvarlig Andreas Meeg-Bentzen

TOPPEN AV ISFJELLET: Påtaleansvarlig i A-krimsenteret, Andreas Meeg-Bentzen, sier at arbeidskriminalitet avdekkes i en rekke bransjer, ikke bare i bygg- og anlegg.

Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

De to personene i 30-årene som ble pågrepet av politiet står oppført i Brønnøysundregistrene som daglig leder og styreleder.

Politiet mener at begge jobbet i forretningen, samtidig som de mottok trygdeytelser fra Nav.

– I utgangspunktet etterforskes det at man har mottatt arbeidsavklaringspenger på et tidspunkt hvor man har vært i arbeid i virksomheten, sier Meeg-Bentzen.

I avhør skal begge ifølge politiet ha nektet for å ha jobbet i forretningen. På bakgrunn av dette valgte politiet å stenge forretningen til en ny ledelse var på plass.

– Politiet mener at bedriften ikke har den nødvendige ledelsen på plass for å kunne ivareta matsikkerheten. Bedriften ble stengt av hensyn til forbrukernes sikkerhet, sier politiadvokaten.

Nekter for alt

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer for daglig leder, advokat Camilla Høie, i advokatfirmaet Storrvik.

Forsvarer for styreformannen sier at daglig leder tidligere har vært på stønad og at det vil legges frem bekreftelse på at den er avsluttet. Når det gjelder styreformannen sier advokaten følgende:

Advokat Arild Humlen

FORSVARER: Arild Humlen forsvarer en kvinnelig styreformann.

Foto: Laila Nguyen / NRK

– Du har adgang til å drive styrefunksjon uten at det kommer i konflikt med arbeidsavklaringspenger med Nav. Grensene er noe uklare, og det skal vi se på i morgen. Styreformannen kan ha en konserverende funksjon selv om hun er på avklaringspenger, sier forsvarer Arild Humlen i advokatfirmaet Humlen Advokater.

Humlen sier også at beslagene ikke er større verdier utover det som er normalt å ha, og han mener ledelsen ikke har vært klar over ulovlig arbeidskraft.

– Det handler om en som har fått i oppdrag å vaske butikken hver dag etter stengetid. Han har tatt med seg en person uten arbeidstillatelse, uten at ledelsen har vært klar over det, sier Humlen.

Politiet tok med seg styreleder og daglig leder for avhør.

SIKTET: Politiet tok med seg styreleder og daglig leder av butikken for avhør på politihuset på Grønland.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Mattilsynet sier til NRK at det kun ble funnet mindre avvik inne i forretningen, men at de ikke fant noe grunnlag for å fatte et hastevedtak om stengning.

– Toppen av et isfjell

Politiet bekrefter at de gjorde en rekke beslag av verdisaker som smykker og vesker på de private adressene tilknyttet forretningen.

– Det er en kjensgjerning at politiet kan ta ting i beslag med tanke på inndragning hvis man får et inndragningskrav mot seg i en straffesak, sier Meeg-Bentzen til NRK.

I den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet for 2019, varsler regjeringen at de vil styrke innsatsen for å forhindre og bekjempe denne formen for kriminalitet.

– Mange tenker kanskje på arbeidslivskriminalitet som noe som kun rammer store næringer som bygg og anlegg. Dette viser også arbeidslivskriminalitet skjer der du handler melk og brød. dette nok bare er toppen av et isfjell vi ser i dag, sier Meeg-Bentzen.

I strategien står det at målsettingen er at aktørene som driver arbeidslivskriminalitet «skal oppleve det som vanskelig, og helst umulig, å tjene penger på slik virksomhet i arbeidslivet».