Her skal Ikea dyrke korn

Møbelgiganten Ikea vil dyrke opp et dobbelt så stort kornjorde til erstatning for det de bruker til bygging av det nye planlagte varehuset i Vestby.

Skogsområdet på Kjenn i Vestby

MER KORN: Dette området på Kjenn skal bli til åker. Forskere tror det vil være mulig å så korn på det nye jordet innen to år.

Foto: Hanne Roald / NRK

– Dette jordsmonnet ser fint ut. Her er det absolutt mulig å få til kornproduksjon, sier Trond Haraldsen, seniorforsker i Bioforsk.

Nå er det lite som minner om en åker der Haraldsen står blant trær, kvist og myr i et skogsområdet i Vestby, men her er Ikeas plan å etablere en åker på 140 mål.

– Jeg tror produksjonen her kan bli veldig bra, sier Haraldsen, og mener de mange kritikerne ikke trenger å bekymre seg.

Fra 70 til 140 dekar

Trond Haraldsen, seniorforsker ved Bioforsk

Trond Haraldsen, seniorforsker ved Bioforsk.

Foto: Hanne Roald / NRK

For da regjeringen i 2013 sa ja til at Ikea fikk lov til å etablere seg på Delijordet i Vestby, fryktet flere bondelag og naturvernorganisasjoner at matjord ville gå tapt.

Men nå vil det heller bli dobbelt så mye.

– Vi skal flytte 70 dekar, i tillegg til å lage 70 dekar med det som er av jordsmonnsressurser i området, forklarer Haraldsen.

Kan gå galt

Ved å flytte jorda fra Delijordet lagvis tror forskerne at det er fullt mulig å så korn på det nye jordet på Kjenn i løpet at ett til to år, men det er en møysommelig prosess som kan gå galt.

– Det er ikke bare å grave opp jorda og smøre den utover. Alle lagene må med, og de må legges ned på det nye området lagvis, sier Haraldsen.

For at det nye området skal bli fruktbart, må entreprenørene være forsiktige.

– Her er det avgjørende at de som skal gjøre jobben følger våre råd slavisk. Kjører de over med store bulldosere vil de ødelegge jorda og da vil det ikke gro korn, sier forskeren.

Ikea tar regningen

Plansjefen i Vestby kommune, Lars Grimsgaard, har klokkertro på løsningen.

– Dette er den måten som gjør at man tar hensyn til og opprettholder jorda som er i bruk i dag, sier han.

Men metoden er dyr, og møbelgiganten må betale regningen på mellom 50 til 60 millioner kroner.

– Når jorda skal flyttes og legges ut på en spesiell måte fører det med seg en del ekstra kostnader, men de tror jeg Ikea skal klare å betale, sier han.