Her skal folk i Akershus bo

Et fåtall byer og tettsteder i Akershus skal ta det meste av befolkningsveksten i fremtiden. Vi forteller deg hvilke.

Kruttverket i Nittedal

Boligområdet Kruttverket er under utbygging i en del av Nittedal som skal ta 80 prosent av veksten i fremtiden.

Foto: Olav Juven / NRK


Skal 80 prosent av alle nye boliger i Aurskog-Høland bygges på Bjørkelangen? Skal 80 prosent av veksten på Nesodden komme på Nesoddtangen? Og skal 80 prosent av boligbyggingen i Nittedal skje på Mo og Rotnes?

Anette Solli

Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Foto: Olav Juven / NRK

Ja, ifølge forslaget til «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Planen skal peke ut hvor folk skal bo og arbeide i fremtiden og skal ut på høring til høsten.

Enorm vekst i Akershus

– Planen tar utgangspunkt i at Akershus får en enorm vekst i årene som kommer, sier fylkesordfører Anette Solli (H), som sitter i styringsgruppa for plansamarbeidet i Oslo og Akershus.

– Vi kan ikke spre den veksten overalt. Vi er nødt til å samle den, både for å unngå å bygge ned fylket og for å klare å få på plass en kollektivtrafikkløsning som fungerer.

Planen opererer med tre kategorier vekstområder (se også faktaboks):

  • Det såkalte urbane bybåndet som består av Oslo og de tettest befolkede områdene i nabokommunene.
  • De seks regionale byene som Østlandssendingen fortalte om tirsdag: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås.
  • Én eller to lokale byer og tettsteder i hver av de mer typiske landkommunene, der minst 80 prosent av veksten skal skje.

Kirke og kulturhus

I tråd med dette skal åtte av ti nye boliger i Nittedal bygges i Rotnes-området midt i bygda. Her ble det bygd et nytt kommunesenter på Mo rundt årtusenskiftet, og på Mo er det planer om kulturhus, kirke og enda flere boliger.

Litt lenger opp i dalsiden er Nittedals nye, store boligfelt, Kruttverket, under utvikling. Å konsentrere veksten om dette området er således på linje med kommunens egen arealstrategi.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hilde Thorkildsen

Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) vil konsentrere veksten om Mo og Rotnes, men ikke så mye som planen legger opp til.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er opptatt av å ta vare på dyrka mark og å ta vare på den grønne bygda. Da ser vi at vi er nødt til å konsentrere; vi er nødt til å bygge tettere og høyere for å skjerme resten av bygda for inngrep i natur og landbruk, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

Vil bygge i Hakadal også

Men selv om Nittedals-ordføreren er enig i fortettingsstrategien, synes hun 80 prosent er en for sterk konsentrasjon. Hun forteller at det er utbyggingsplaner andre steder i bygda som kommunen er interessert i å få realisert, ikke minst lenger nord.

– Vi mener at 60-70 prosent er en riktig andel og at vi bør ta en del vekst også i Hakadal.

Men det vil vel bli mer usentral bebyggelse enn det som er intensjonen i planen?

– Ja, det vil det selvfølgelig bli. Men årsaken til at folk flytter til Nittedal er i veldig stor grad nærheten til marka, tilgangen til naturen og den grønne bygda. Det skal vi også ta vare på; vi skal ikke hive ut ungen med badevannet, sier Hilde Thorkildsen.

Beveger vi oss noen mil sørover, skal Ås ifølge planen få status ikke bare som lokal by, men som regional by. Det betyr at ikke bare 80, men 90 prosent av veksten i Follo-kommunen skal tas i det ene tettstedet.

– Det er et ambisiøst mål som jeg ikke tror det blir lett å få tilslutning til i Ås, slår ordfører Johan Alnes (Ap) fast.

– Vi må ta i bruk andre områder også dersom vi skal greie å ta den befolkningsveksten som landet forventer at vi skal ta, sier Alnes.

For sterk konsentrasjon

Ordførerne i Ås og Nittedal føyer seg inn i rekken av flere Akershus-ordførere vi har snakket med som støtter intensjonen, men som mener at planen går for langt i å konsentrere utbyggingen.

Folk flytter ikke fra blokk i Oslo for å bo i blokk i Akershus, er en gjengs oppfatning.

Fylkesordfører Anette Solli erkjenner at dette er en vanskelig balansegang.

– Det skal fortsatt være mulig å bygge eneboliger i Akershus. Når vi skal behandle høringssvarene, blir det viktig å høre på hva kommunene sier. Vi må få til en plan som er stram nok, men som ikke gjør utvikling i Akershus umulig, sier Solli.

Mosenteret i Nittedal

Nittedals kommunesentrum på Mo er av ny dato, og her skal det komme kulturhus, kirke og enda flere boliger.

Foto: Olav Juven / NRK