Her løftes laksen videre

Denne laksen får menneskehjelp for å komme seg videre i elva.

Hjelper laksen videre

Laksen blir fanget med håv før den slippes ut på den andre siden av demningen.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Det nærmer seg gyting i norske lakseelver, men fisken i Drammenselva må gjennom en hindring før den tid. Laksen er nemlig helt avhengig av menneskehjelp for å komme seg til gyteplassen øverst i elva.

– Her må laksen bæres over til den andre siden, sier Vegard Strand i Åmot og omegn fiskeforening.

Midt i den strie elva ved Hellefoss er det satt opp en fysisk sperring som gjør at laksen ikke kommer seg videre oppover. En etter en blir laksen fanget med håv og løftet over til den andre siden av demningen.

SE VIDEO: (artikkelen fortsetter under videoen)

Laksen i Drammenselva må ha hjelp til å komme seg til gyteplassen.

Se hvordan laksen hjelpes videre i Drammenselva.

Registrerer fisken

De såkalte «laksebærerne» jobber dugnad i elva flere timer hver høst. Årsaken er at all fisken skal registreres manuelt.

– Laksen i Drammenselva er med i et forskningsprosjekt. Her må vi registrere all fisken som går opp og estimere hvor stor den er, sier Vegard Strand.

Det ordinære laksefisket i Drammenselva avsluttes 30. september, men på oversiden av Hellefossen kan ivrige laksefiskere holde på ut oktober.

I norske vassdrag gyter laksen fra oktober til januar.