Her rammer streiken i Østfold

Det blir streik i stat og kommune etter at forhandlingene brøt sammen i natt.

Kirsti Rørmyr

Streikeleder i Fagforbundet Halden, Kirsti Rørmyr.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Rundt 25.000 arbeidstakere tas nå ut i streik etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen.

Skoler og barnehager i 14 utvalgte kommuner blir i første omgang hardest rammet. Ingen kommuner i Østfold er blant disse.

Vanskelig å få kontakt i Fredrikstad

I Østfold gir streiken størst utslag i Fredrikstad kommune, der nesten 500 medlemmer i Fagforbundet vil streike. I tillegg blir 23 ansatte i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund i Fredrikstad tatt ut.

I Fredrikstad vil det bli vanskeligere å få kontakt med folk i kommunen under streiken. Det sier kommunalsjef for økonomi og organisasjonsutvikling, Anne Skau.

– Mange av dem som tar telefoner eller henvendelser er tatt ut i streik. På kommunens servicetorg er det liten bemanning, der vil det bare være mulig å komme gjennom på telefon, sier hun.

 • Kemnerkontoret i Fredrikstad stenger.
 • Posten vil bli åpnet, men blir ikke videredistribuert med mindre det er snakk om hastesaker.
 • Blå Grotte og St. Croix-huset vil bli berørt.
 • Parkeringsvaktene blir tatt ut i streik.

– Også er det en del innenfor teknisk, i forhold til vei, vann og avløp. Vi satser på å komme med løpende informasjon om konsekvensen av streiken i dagene fremover, legger Skau til.

Halden tar ut store deler av administrasjonen

I Halden kommer 134 kommuneansatte til å streike. Kirsti Rørmyr er streikeleder for Fagforbundet Halden, og sier det i første rekke er arbeidsgiveren kommunen som rammes av streikeuttaket.

– I første rekke vil det få store betydninger for arbeidsgiver, og det er dem vi ønsker å ramme i første rekke ved et streikeuttak.

Hvem er det som blir tatt ut i Halden?

– Det man merker først er at vi har tatt ut 120 personer i administrasjon, det vil si blant annet sekretærer, regnskap og servicesenter. Det er store områder av merkantilt bemanning, sier Rørmyr.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Streikemøte i Halden

Streikekontoret i Halden starter å fylle seg opp like etter klokken 08.00 i dag.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

– Fulle av pågangsmot

Anita Brun

Anita Brun fra Halden er klar for å gå ut i streik.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

En av de som skal streike i Halden er Anita Brunm, som til daglig jobber på servicetorget til kommunen.

– Streikelysten er stor for oss alle. Ingen av våre krav ble innfridd, og nå mener vi at nok er nok. Vi er fulle av pågangsmot, nå er det vår tur, sier hun.

Hvordan tror du det blir å streike?

– Det kommer nok til å gå helt greit. Vi har alltid blitt behandlet ordentlig av arbeidsgiver.

Rådmannen beklager streiken

Eivind Hansen

Rådmann i Halden Eivind Hansen.

Foto: Privat

Haldens rådmann Eivind Hansen sier at kommunen er innforstått med at streik er et lovlig kampmiddel i lønnskonflikter, og han beklager konsekvensene streiken får for kommunens innbyggere.

– Det er veldig mange i teknisk drift og helsesektoren som er tatt ut i streik. Vi beklager selvfølgelig at det vil ramme mange brukere, men samtidig er det slik at streik er et lovlig virkemiddel, og det respekterer vi fullt ut.

Ser dere noe dere kan gjøre underveis?

– Vi har et utmerket samarbeid med de tillitsvalgte og Fagforeningene i Halden kommune, og vi har søkt dispensasjon for enkelte nøkkelstillinger og det har vi fått. Det er snakk om blant annet rørleggere som skal ha beredskap innen vann og avløp.

Slik rammes Moss

Også i Moss er det i hovedsak det administrative og merkantile funksjoner som vil bli berørt.

Tilgjengeligheten kan bli redusert, men kommunens virksomheter vil ikke måtte stenge som følge av første fase i streiken, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Kommunal fakturering:

 • Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.
 • Fakturaer vil ikke bli sendt ut og innbetalinger vil ikke bli behandlet.
 • Brev fra meglere via Infoland vil ikke bli besvart.

Kemnerkontoret:

 • Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.
 • Det vil ikke bli foretatt utbetalinger (endringsligninger, tilgodebeløp etter avstemming etc.).

Regnskapsavdelingen:

 • Telefoner eller e-post vil ikke bli besvart.
 • Det vil ikke bli foretatt utbetalinger til leverandører og andre.
 • Det vil ikke bli foretatt utbetalinger fra barnevernssystemet.
 • Ingen regnskapsbilag vil bli postert.
 • Utbetaling fra sosialsystemet (Socio) gjøres direkte fra NAV til bank og vil ikke bli berørt.