Her kjører flest langt over fartsgrensen

På E6 i det sørlige Østfold måles de høyeste hastighetene på motorveiene på Østlandet. Over 120 bilister kunne mistet førerkortet om det var UP som hadde målt dem.

E6 ved Høk mot Halden

UP mener den ekstra høye farten på E6 sør i Østfold kan skyldes høy andel utenlandske kjøretøy og mange yngre sjåfører bak rattet.

Foto: STIAN PEDERSEN / NRK

Motorveien gjennom det åpne, flate Østfoldlandskapet innbyr til fart. Her krysses ikke bare landegrensen mot Sverige, men også fartsgrensene blir grundig passert.

– Omfanget vi ser av fartsovertredelser her er litt spesielt. Det kan ha å gjøre med hvem som kjører der. Det er en del utenlandske som kommer over grensa, og de fleste er yngre sjåfører, sier distriktsleder i UP Øst, Kai Voldengen.

På E6 ved Hjelmungen i Halden kommune viser målingene at 122 bilister har holdt over 151 km/t det siste året, og at de fort kunne ha mistet lappen.

En del av dem ville også endt opp i fengsel, hvis UP hadde klart å ta dem.

Målingene skiller ikke mellom vanlige bilister og utrykningskjøretøy, derfor kan noen av registreringene gjelde utrykning

Men ettersom det er en høyhastighetsvei kan ikke politiet sette opp kontrollposter. De er derfor avhengige av å ha patruljer ute i trafikkbildet.

– Vi måtte nok hatt betydelig flere patruljer hvis vi skulle klart å få bort alle. Men vi gjør vårt beste og vi er hyppig på denne strekningen med sivile biler. Men det er vanskelig å få helt bukt med dette, sier Voldengen.

Måler i veibanen

For er ikke UP som registrerer de høye hastighetene. Det er Statens vegvesen. Frest ned i veibanen i hver fil ligger det to sløyfer med kabler med en meters mellomrom. De registrerer lengden på kjøretøy som passerer, og farten de holder.

E6 før Svinesund

Motorveien går i åpent og flatt landskap med god oversikt. Her krysses landegrensen litt lenger sør ved Svinesund, og fartsgrensene brytes oftere og kraftigere her enn på andre motorveistrekninger i Norge.

Foto: Stian Pedersen/NRK

Vegvesenet har mange slike målepunkter, og bruker dataene for å lage statistikk over trafikken.

NRK har fått utskrift av detaljerte målinger som viser snittfart gjennom døgnet på motorveiene på Østlandet, sortert på alle klokketimer døgnet rundt.

De viser at ingen strekning har et så høyt antall kjøretøy som bryter fartsgrensen i 110-sonen i så stor grad som på E6 nær svenskegrensen i Østfold.

Det andre punktet som skilte seg ut med høye hastigheter var på E6 ved Hovinmoen på Jessheim. Men der var til sammenligning den høyeste målte hastigheten 162 kilomter i timen.

Dette er noen av punktene som er med i sammenligningen:

Laster kart, vennligst vent...

Mange over 150 km/t

Målingene viser at over en periode på tretten måneder fra 1. oktober 2016 til 31. oktober 2017 har over 2000 biler passert målepunktet på E6 ved Hjelmungen i over 130 km/t.

Slik fordeler farten seg:

  • Over 130 km/t – 2021 kjøretøy
  • Over 140 km/t – 373 kjøretøy
  • Over 151 km/t (førerkortbeslag) – 122 kjøretøy
  • Over 160 km/t – 53 kjøretøy
  • Over 170 km/t – 22 kjøretøy
  • Over 180 km/t – 7 kjøretøy
  • Over 190 km/t – 4 kjøretøy
  • Over 200 km/t – ett kjøretøy
Råkjører på E6 gjennom Østfold

Her tar UP en bilist som måles til 155 km/t på E6 ved Råde.

Foto: Utrykningspolitiet

Den høyeste hastigheten ble målt til 205 km/t på E6 ved Hjelmungen i sommer.

Bilen lå i venstre felt i nordgående retning, 3. juni mellom kl. 05.00 og 06.00 på morgenen.

Senere denne uka må en mann bosatt i Göteborg møte i Fredrikstad tingrett for å ha kjørt i 200 km/t på strekningen mellom Halden og Fredrikstad om kvelden 24. juni i fjor.

To andre kjøretøy er målt til 197 km/t, den seneste etter kl. 01 den 30. oktober i høst.

Det skjer på natta

Kanskje ikke så overraskende – det er på natta de høye hastighetene måles. Nesten alle registreringer av råkjøring er registrert mellom kl. 24 og 06.

Det hjelper ikke om det skjer på en tid av døgnet da det er lite trafikk, påpeker UP-leder Kai Voldengen.

– Det får uansett store konsekvenser dersom du kjører av veien i så stor hastighet, og vi ser veldig alvorlig på det.

Dette er en strekning mange utenlandske bilister benytter når de pendler til og fra Norge. De som tas av UP for å bryte fartsgrensene her er i alle aldersgrupper, men det er en økning av yngre bilførere som stanses på natta, ifølge UP.

– En ukultur

E6 gjennom Østfold har blitt en sikker vei. Den sto ferdig som firefelts motorvei i november 2008. Før det var den kjent som dødsveien. Mange mistet livet i møteulykker.

Etter at motorveien kom har nesten ingen mistet livet. Likevel mener Trygg Trafikk at råkjøringen som går fram av fartsmålingene til Vegvesenet er urovekkende.

Paal-Gunnar Mathiesen er fylkesleder i Trygg Trafikk i Østfold.

– Dette er en av landets sikreste veier, men når de velger å kjøre så fort her, så gjør de det trolig andre steder også. Dette er risikovillige sjåfører som i verste fall setter andres liv i fare.