Her kan du gifte deg på lørdager igjen

Antallet borgerlige vielser økte kraftig ved Fredrikstad tingrett i fjor. Nå åpner de for vielser også på lørdager igjen.

Vigselsrom Fredrikstad tingrett

Tingrettens vigselsrom har ikke vært brukt i helgene på to år, men i fjor var pågangen stor.

Foto: Fredrikstad tingrett

– Vi har stadig vekk forespørsler om lørdagsvielser. Vi er nå med i et prosjekt under domstolsadministrasjonen som har fokus på blant annet omdømme og tillit, og tilbyr derfor lørdagsvielser en helg i måneden i 2015. Unntatt i juli, forteller sorenskriver Arnfinn Agnalt.

– Vi hadde i fjor en økning på 25 prosent i tallet på vielser, fortsetter Agnalt.

– Vi hadde 140 vielser i tingretten i 2014 og 112 året før. Men det varierer år om annet.

– Så det er ingen spesiell grunn til at det kom en topp nå?

– Det er vanskelig å si. Det er etter hva folk ønsker. Så det har jeg ikke noe svar på.

Det har kanskje ikke så mange andre heller. Tallet på borgerlige vielser har sunket litt på landsbasis i 2014, opplyser Frank Egil Holm i domstolsadministrasjonen.

Litt opp, og litt ned

Tallene i Fredrikstad var også høyere i 2012 enn de var i fjor. Og for de andre tingrettene i Østfold har det gått både opp og ned. Halden tingrett hadde en svak økning i fjor, men hadde også høye tall i 2012. I Sarpsborg har tallet på tingrettsvielser gått jevnt ned de siste årene, mens Moss tingrett hadde en markert nedgang i fjor. Heggen og Frøland tingrett hadde også en liten nedgang i fjor, mens det var stabilt de to årene før.

– Det er to år siden vi hadde dette tilbudet. Det var ganske stor interesse for det, særlig i vårmånedene og tidlig på høsten det var populært, forteller Agnalt.

– Hva slags reaksjoner regner du med nå?

– Mye av det samme. Vi har også stadig vekk forespørsler om vielser nyttårsaften, men det får vi ikke til. Da har vi stengt, så da åpner vi ikke for det.

Borgerlige lørdagsvigsler i Fredrikstad i år

Februar

28

Mars

21

April

25

Mai

30

Juni

27

August

29

September

29

Oktober

31

November

28

Desember

19