Hopp til innhold

Her kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo

Byrådet jobber for at det allerede fra 2022 skal opprettes en sone i Oslo hvor det blir forbudt å kjøre bensin og dieselbiler. Om byrådet får det som de vil, vil over 150.000 være berørt innen 2026.

Her kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo

VURDERES: Grafikken viser de forskjellige sonene for nullutslipp som vurderes. Det grønne området heter «Bilfritt byliv»-området. Her bor det 2700 personer. Innenfor Ring 2, som er alt innenfor den ytterste rosa streken, bor det 155.000 mennesker. I alle de skraverte områdene kan det bli forbudt å kjøre bensin – og dieselbil.

Grafikk: Bymiljøetaten / Oslo kommune

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Det første området som kan bli bilfritt – om byrådet for det som det vil – ligger rundt rådhuset og Aker Brygge. Her bor det om lag 2700 mennesker, skriver VG.

Bymiljøetaten skal nå fortsette arbeidet med å utrede nullutslippssone etter at den første rapporten forelå i oktober.

Lan Marie Berg

Miljø – og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles «Bilfritt Byliv» innenfor ring 1, og så utvide sonen til å inkludere ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i ring 2, og i ring 1 innen utgangen av neste år, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til VG søndag.

Berg redegjorde også for planene i Debatten på NRK i januar.

– Mitt råd til alle som har muligheten i Oslo er å kvitte dere med fossilbilen så raskt som mulig. Det vil bli vanskeligere å kjøre fossilbil i Oslo framover, sa Lan Marie Berg i Debatten på NRK i januar.

– Kvitt dere med fossilbilen

Planene er utførlig beskrevet i en rapport om nullutslippssoner, og på KlimaOslo.no. Her påpekes det at selve ring 2 og riksveinettet, som E18, er ekskludert fra nullutslippssonene.

Bakgrunnen er at Oslo ønsker å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030.

Det rødgrønne byrådet ser altså for seg at det kan bli ulovlig med fossildrevne biler innenfor hele ring 2, som altså er en av de mest sentrale veiene gjennom Oslo, i løpet av 2026.

Det bor i dag 155.000 mennesker innenfor ring 2 i hovedstaden, eller rundt dobbelt så mange som i Drammen by.

På spørsmål fra VG om hvor folk som bor i gamle bygårder uten parkeringsgarasjer innenfor ring 2 skal lade elbilen, svarer Lan Marie Berg at man har en målrettet strategi i Oslo kommune om å bygge ladestolper i boligstrøk.

Lading av elbil i gata

Lading av elbil på gata i Oslo.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyre setter ned foten

Planene forutsetter at staten gir grønt lys. Oslo kommune har i dag ikke egen myndighet til å opprette en nullutslippssone, men regjeringen har signalisert at den vil åpne for noen prosjekter i Oslo og Bergen.

Alle partier unntatt Frp og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) har gått inn for gradvis innføring av nullutslippssoner.

Men Høyre i Oslo sier at de ikke vil gå med på en så rask innføring av de nye forbudene som det nå legges opp til.

– Forbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 2 allerede i 2026 kommer Høyre ikke til å bli med på. Det vil i praksis stenge folk inne med bilene sine, sier Nicolai Øyen Langfeldt, Miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Høyre.