Hopp til innhold

Her er Oslos nye drikkevann

Etter 50 års ørkenvandring har Oslo kommune vann i sikte. Byrådet velger Holsfjorden i Buskerud som Oslos nye drikkevannskilde.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Her er innsjøen som skal erstatte Maridalsvannet hvis det skulle bli satt ut av spill. Bildet er fra Sylling i Lier.

Foto: Erik Unneberg

Råvannet fra Holsfjorden skal pumpes til et nytt vannbehandlingsanlegg i Oslo vest og ledes inn på hovedledningsnettet herfra.

Med valget av Holsfjorden som ny, fullgod reservevannkilde mener miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) å ha funnet løsningen som skal avverge framtidige vannkriser.

Beste alternativ

Lan Marie Nguyen Berg

Miljøbyråd Lan Marie Berg velger Holsfjorden som ny reservevannkilde, men understreker at det er bystyret som tar den endelige investeringsbeslutningen.

Foto: CF-Wesenberg

– Dette er et resultat av en grundig utredning der det har vært sett på mange alternativer over lang tid. I dag framstår Holsfjorden som det beste alternativet.

Betyr dette at 50 års ørkenvandring etter all sannsynlighet er over?

– Det er et viktig skritt på veien for å sikre en trygg vannforsyning for Oslos innbyggere, sier hun.

Tomt etter få timer

NRK har i en serie saker påvist hvor sårbar Oslos vannforsyning er. 90 prosent av drikkevannet kommer fra Maridalsvannet, og reservevannkildene er helt utilstrekkelige.

Hvis Maridalsvannet eller renseanlegget på Oset blir satt ut av spill, står store deler av Oslo uten drikkevann i løpet av få timer.

En reservevannkilde som fullt ut kan erstatte Maridalsvannet har vært utredet siden 60-tallet. Holsfjorden er utredet – og forkastet – to ganger tidligere.

I 2013 anbefalte Vann- og Avløpsetaten (VAV) Holsfjorden for tredje gang, og i mai i år forelå omsider også den eksterne kvalitetssikringen av Holsfjorden-alternativet.

Dermed hadde miljøbyråden det grunnlaget hun trengte for å gi VAV i oppdrag å starte forprosjektering – altså detaljert planlegging – av følgende prosjekt:

  • Vanninntak i Holsfjorden i Buskerud (sørlige av arm Tyrifjorden) på dypt vann.
  • 20 kilometer råvannstunnel til Oslo vest.
  • Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbassenger i fjellhaller i Oslo vest.
  • Overføring av rent vann til hovedledningsnettet mellom Oset og Oslo vest.
  • Foreløpig kostnadsramme er satt til 8,53 milliarder kroner.
  • Endelig lokalisering av vannbehandlingsanlegget vil bli nærmere utredet og anbefalt i forprosjektet.
  • Aktuelle alternativer er Fossum/Lathus, Bogstad, Ullernåsen, Gaustad, Sognsvann og Huseby.
  • Fordi det er abonnentene som finansierer investeringer på vann- og avløpssektoren, vil prosjektet ifølge beregningene gi hver husstand 706 kroner høyere gebyr i året fra 2028.

Fryktelig lang tid

Men hvorfor har det tatt så fryktelig lang tid å fatte denne beslutningen?

– Det er det vanskelig for meg å svare på. Vi har sittet i to år, og dette har vært et spørsmål i Oslo kommune siden 1960-tallet.

– For oss har det vært viktig å sikre en god og trygg vannforsyning. Det er derfor vi blant annet har fått vedtatt bygging av nye rentvannsbassenger på Oset, ny overføringsledning til Oslo øst og også trappet kraftig opp sikkerhetsarbeidet, sier Lan Marie Berg.

Mattilsynet utålmodig

Marit Kolle, Mattilsynet

Avdelingssjef Marit Kolle i Mattilsynet er fornøyd med at det går framover.

Foto: Olav Juven / NRK

Mattilsynet har presset på for en avklaring. I april varslet de høye dagbøter dersom Oslo kommune ikke hadde en fullgod reservevannløsning på plass innen 1. januar 2028 og en forpliktende framdriftsplan innen 1. august i år.

Avdelingssjef Marit Kolle sier at de har fått en overordnet framdriftsplan og har bedt om en mer utdypende beskrivelse før de avgjør om kravet er innfridd.

– Vi har vært opptatt av å sikre framdrift i saken og er fornøyde med at vi ser at det går framover, sier Kolle.

Håper på 2028

Miljøbyråden sier Oslo kommune jobber for å ha løsningen på plass innen 1. januar 2028, men at det er stort og komplisert prosjekt som involverer flere kommuner og instanser.