Her er innendørs-teltene hvor Listhaug vil samle alle asylsøkere

I dag bor det 28 asylsøkere i disse teltene i en gammel kjøpesenterhall. Nå kan de bli de viktigste teltene i norsk asylpolitikk.

Ankomstsenter Østfold

Det er plass til mange asylsøkere i den store teltsalen i Ankomstsenter Østfold i Råde. Ledelsen ved senteret sier at de er klare til å ta imot flere.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Sylvi Listhaug

GARANTERER RETTSSIKKERHET: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Foto: Arild Sandsvik

– Når du har flyktet fra krig og konflikt, så vil jeg tro du er overlykkelig for å få mat, tak over hodet og helsetilbud, sier Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen vil samle samtlige asylsøkere som kommer til Norge i et gammelt kjøpesenter få meter fra E6 i Råde.

Det skjer som ledd i en ny målsetting om at åtte av ti asylsøkere skal få sin asylsøknad avgjort i løpet av 21 dager, mens de fremdeles er plassert i Råde.

Usikre på rettssikkerheten

Ankomstsenter Østfold ble først tatt i bruk under flyktningkrisen i 2015. Det består av telt som er satt opp inni en stor hall, og området er også utstyrt med blant annet lekerom for barna.

Men mens de fleste kun har bodd i teltene to-tre dager, vil nå Listhaug gjøre oppholdene lenger.

Regjeringens nye planer får imidlertid blandet mottakelse.

Andreas Wahl i Politiets Fellesforbund sier ifølge Aftenposten «det er å tro på julenissen» at politiet skal kunne drive ID-kontroll på så kort tid.

Ann Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere mener det virker som om Listhaug hopper over at asylsøkere har klagerett til UNE.

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås understreker at han støtter tanken om effektiv saksbehandling, men er usikker på konsekvensene.

– Rettssikkerheten til dem som skal få søknaden behandlet på tre uker er det tyngste spørsmålet. Regjeringen må svare på både dette og spørsmål om boligstandard når saken kommer til Stortinget, sier Lauvås.

ankomstmottak

Det tidligere næringsbygget ved E6 i Råde ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015. Nå foreslår Listhaug å ta det i bruk på nytt.

Foto: Beate Grøndahl / NRK

Fra 28 til 1000 beboere

Selv om det kun er 28 beboere på senteret i Råde nå, har det en totalkapasitet på 1000 sengeplasser. UDIs Knut Jostein Berglyd sier de har testet å ha beboere opp mot tre uker også tidligere.

Knut Jostein Berglyd

Knut Jostein Berglyd i UDI er klar for å ta imot flere asylsøkere ved Ankomstsenter Østfold i Råde.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Den største endringen for oss blir at opp mot 80 prosent av asylsøkerne vil få sin sak ferdig behandlet her. Det viktigste for å få til dette er at alle aktørene er samlet under ett tak her i ankomstsenteret. Men vi trenger flere kontorer og vi må oppgradere lekeplassen og sanitæranlegget, sier han.

Sylvi Listhaug bekrefter overfor NRK at det er lagt inn penger i budsjettet til å oppgradere mottaket i Råde.

Hun mener også det vil være mulig å ivareta rettssikkerheten med en saksbehandlingstid på bare tre uker der det i dag ofte tar et år.

– Den aktive saksbehandlingstiden i dag er ikke så lang, men saken ligger lenge før saksbehandlingen starter. Tar det mer enn tre uker, så tar det mer enn tre uker. Men UDI sier dette kan være mulig, sier hun.