Her er de farligste skoleveiene

Tusenvis av barn begir seg ut på skoleveien i disse dager, men foreldrene frykter for barnas sikkerhet.

Barn farlig skolevei

Foreldre over hele landet er bekymret for skoleveien til barna. Illustrasjonsfoto.

Gjennom en GPS-applikasjon har forsikringsselskapet IF bedt foreldre over hele landet om å melde fra om trafikkfarlige skoleveier. Siden fjorårets skolestart er det gjort hele 9100 markeringer på landsbasis.

– Det viser at engasjementet er stort, men det viser også at skoleveiene er langt fra gode nok, sier informasjonssjef i IF, Jon Berge.

Informasjonsdirektør Jon Berge

Informasjonsdirektør i IF, Jon Berge.

Foto: If

Ikke overraskende er det registrert flest farlige skoleveier i Oslo, med hele 1036, etterfulgt av Bergen (515), Stavanger (310), Trondheim (253) og Bærum (240).

Fredrikstad følger også tett på, og foreldrene i byen har meldt inn 222 veistrekninger de mener utgjør en fare for barna.

– I Østfold-byene har det vært et stort engasjement. Jeg tror at de punktene som er markert i kartet er gjenkjennbare for folk i byene. Det viser også at her er det en lang vei å gå før det oppleves som trygt, påpeker Berge.

– Snakker til døve ører

Cecilie Flo Jahreie

Cecilie Flo Jahreie er bekymret for trafikken på skoleveiene.

Foto: Camilla Olsen

Cecilie Flo Jahreie har en datter ved Rødsmyra skole i Fredrikstad.

– Skoleveien hennes er stort sett trygg, men hun må krysse en vei som er trafikert av foreldre som kjører barn til skolen. Mange er stresset og kjører altfor fort, forteller hun.

For Flo Jahreie er det viktig at barna har en trygg skolevei, og hun opplever også at dette er noe skolen tar på alvor.

– Det er regler for hvor man skal parkere og slippe av barna for å unngå trafikkfarlige situasjoner. Problemet er at skolen ofte snakker til døve ører, sier hun.

– Foreldrene står for den største faren

For mange av foreldrene som mener at trafikken ved enkelte veier gjør skoleruten farlig, forsøker nemlig å forhindre at barna må gå disse veiene og kjører de heller til skolen.

Det kan fort bare gjøre vondt verre.

IF har gjennom mange år gjort undersøkelser på skolene i landet om trafikksikkerhet på skoleveien. Fra rektorene kommer det klart og tydelig at det er foreldrene som står for den største faren.

Inger Elisabeth Sagedal

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Foto: Erik Norrud / NAF

– De kjører for fort når de leverer barna og de parkerer i fotgjengerfelt. Rektorene er svært bekymret for at det skal skje alvorlige ulykker, sier Berge.

I NAF har de også samme oppfatning.

– Dette blir jo et stort paradoks. For å trygge ditt eget barn, gjør du skoleveien utrygg for andre når du velger å kjøre bil, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Sagedal påpeker også at de som ferdes i trafikken må ta hensyn til at barn ikke har like god oversikt over trafikken som voksne.

– Vi kan jo sette oss på huk og se hvor mye vi får med oss av trafikken. Da er vi på størrelse med et lite skolebarn, og det er veldig mye man går glipp av når man er liten.