Hopp til innhold

Her er dagens folkemøte fra Moss

Dagens folkemøte fra Kirkeparken vdg. skole i Moss ligger klart til deg her.

Folkemøtet 10. september skjedde på Kirkeparken vdg. skole i Moss.

Valglogo

Folkemøtet startet klokken 12, og ble ledet av NRK Østfolds Trond Øyvind Karterud. Deltakere var Hanne Tollerud (A), Anne Helene Bramo (Frp), Tage Pettersen, ordfører (H), Halvard Sand (KrF), Jonas Sjolte (MDG), Eirik Tveiten (R), May Hansen (SV), Sindre Vesterlund Mork (V)

Temaer var blant annet konkurranseutsettingen av eldreomsorgen, etablering av privatskoler, hvor godt Moss er rustet til å ta imot flyktninger, og hvem blir ordfører etter valget.