Hopp til innhold

Tollerne skannet vogntog med mann om bord

Statens strålevern ble varslet etter at tollere på Svinesund skannet et vogntog med en mann om bord.

Skannet vogntog med mann inni

Stesønnen til føreren satt i førerhytta da vogntoget ble skannet av tollerne på Svinesund.

Foto: Tollvesenet

Hendelsen skjedde på kvelden tirsdag 8. april. Det er Tollvesenet selv som har rapportert inn episoden til Statens strålevern som en «uønsket hendelse».

Vi tenker at dette ikke er heldig og vi har tatt det opp med de tjenestemennene det gjelder.

Vårin Utne, Tollregion Øst

Ifølge rapporten ble vogntoget stanset på vei ut av rød sone ved Svinesund tollsted, etter at føreren hadde deklarert et flyttelass.

Tollerne ønsket at vogntoget skulle skannes, og føreren ble tatt med inn på et venterom på tollstasjonen. Kontrollørene fra Tollvesenet glemte da å spørre om det var flere personer i hytta på trekkbilen.

– Da skannerbildet var klart oppdaget operatøren at det satt en person inne i kjøretøyet, sier kontorsjef Vårin Utne ved Tollregion Øst-Norge.

Les også:

Hadde stesønnen i vogntoget

Etter å ha blitt informert om hva som hadde skjedd, og blitt fortalt at skanningen ikke innebar noen fare for mannen som satt i vogntoget, tok føreren ifølge rapporten det hele med «stor ro, og lo av situasjonen».

Han forklarte etterpå at det var stesønnen hans som satt i førerhuset.

Ifølge instruksen skal skanneroperatøren alltid forsikre seg om at det ikke finnes personer eller levende dyr i kjøretøyet.

– Dessverre var det rett og slett en menneskelig glipp som gjorde at det ikke ble spurt om det i dette tilfellet, sier Utne.

Har skjedd tidligere

Hos Statens strålevern har de konkludert med at stråledosen mannen ble utsatt for er 15 mikrosievert – og at det ikke representerer en helserisiko.

Tollvesenets nye scanner

Skanneren på Svinesund skanner rundt 20 vogntog i timen. Tollerne skal alltid forsikre seg om at det verken sitter mennesker eller dyr inne i kjøretøyene før de skannes.

Foto: Markus Plementas / NRK

Til sammenligning ligger vanlig bakgrunnsstråling på hver person i løpet av ett døgn på rundt fire mikrosievert.

Tollvesenet ser likevel alvorlig på hendelsen.

– Vi tenker at det er alvorlig at personer kan bli utsatt for stråling. Vi vil gjøre det vi kan for at dette ikke skal skje flere ganger, og har tatt opp dette med de tjenestemennene det gjelder.

Men dette er ikke første gang det har sittet personer i kjøretøy som tollerne har skannet. Tidligere er det imidlertid føreren av bilen som har unnlatt å fortelle om andre personer, forteller Utne.

– Det er veldig, veldig sjelden at dette skjer. I de aller fleste tilfellene er grunnen at sjåføren ikke har oppgitt at det er flere personer i kjøretøyet. Det er første gang en tjenestemann ikke har spurt om det er flere i bilen på forhånd.

Les også: