Henter inn hjelp for å se på drifta

Halden kommune, som har landets største oppsamlede underskudd med 285 millioner, skal bruke eksterne konsulenter for å se på driften.

Halden kommune rådhuset
Foto: Rainer Prang / NRK

Det var formannskapet enige om i går da kommunen vedtok en fremdriftsplan for å få et gyldig budsjett

Men det er rådmannen som skal legge frem forslag til et nytt budsjett, sier gruppeleder for arbeiderpartiet Per Kristian Dahl.

– Det som blir endelig vedtatt 8. mai må gjennomføres uten opphold. Vi skal ha månedlige rapporter som tilsier at det blir gjort, sier han.

– Selv om ikke noe ble vedtatt i formannskapet i går er det klart at det kommer kutt sier fungerende ordfører Lena Karlsen.

– Målet med å kalle inn et ekstraordinært formannskapsmøte var å komme frem til en fremdriftsplan slik at Halden kommunes kommunestyre kan fatte et nytt budsjett. Det ble gjort enstemmig og det er vi fornøyde med, sier hun.

Også gruppeleder for Arbeiderpartiet Per Kristian Dahl tror det er mulig å få kontroll på økonomien i Halden igjen.

Ugyldig budsjett

Tidligere denne uken kom meldingen om at Fylkesmannen funnet Halden kommunes årsbudsjett ugyldig, og har opphevet vedtaket om budsjett gjort av kommunestyret den 19.12.2013.

Fylkesmannen har samtidig funnet økonomiplan for 2014–2017 ugyldig slik at også denne oppheves.

Halden kommune hadde ved årsskiftet 285 millioner kroner i akkumulert underskudd, og er dermed den kommunen i landet som har det største oppsamlede underskuddet.

Nylig ble det kjent at rådmannen av likviditetsårsaker, ønsket å heve kassakreditten fra 350 til 550 millioner, men kommunestyret avslo.

Det har lenge vært kjent at Halden kommune har måttet låne penger til lønn, og rådmannen leter høyt og lavt etter å finne effektiviseringsgevinster, samtidig som at avgifter økes.