Hopp til innhold

Henlegger planovergangsulykke

Dødsulykken på planovergangen i Vikersund henlegges. Politiet har ikke bevisgrunnlag for å stille noen til ansvar. Statens havarikommisjon mener en teknisk feil ved signalanlegget ikke kan utelukkes, men Bane Nor mener dette ikke forklarer ulykken.

Bergenstoget krasjet med bil
Foto: Ole Edvin Tangen