Henlegger ishallsaker

Politiet finner ikke bevis for at den tidligere byggelederen i Halden ishall har stått bak grovt utroskap. Også anmeldelsen mot ISS er henlagt.

Halden ishall - montasje

POLITIET HENLEGGER. Politiet henlegger saken mot den tidligere byggelederen i Halden ishall, som var anmeldt av ISS for grov utroskap. Han hadde på sin side anmeldt ISS for falsk anmeldelse og krevd oppreisning og erstatning, og også hans anmeldelse er henlagt.

Foto: NRK/Scanpix

Politiet henlegger saken mot den tidligere byggelederen i Halden ishall, som var anmeldt av ISS for grov utroskap.

Byggelederen hadde et erstatningskrav mot seg fra ISS på 13 millioner kroner.

- At politiet henlegger saken mot byggelederen er en full seier, sier hans advokat Truls Johannesen i advokatfirmaet Hammervoll & co DA til nrk.no.

Les også:

Halden ishall

FLERE ÅR MED BRÅK. Halden kommune og ISS har plassert ansvaret for problemene i Halden ishall hos byggelederen for manglende styring på ishallen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Brukte anmeldelsen for alt den var verdt

Den tidligere byggelederen i Halden ishall ble anmeldt til politiet av ISS i januar i fjor. Det er Seksjonen for eTterforskning av økonomisk kriminalitet hos Østfold-politiet (SEUT), som har hatt saken.

I følge anmeldelsen skal byggelederen ha utvist grovt utroskap knyttet til arbeidene i Halden ishall, og ha påført selskapet store ekstra kostnader.

I november i fjor sendte Halden kommmune og ISS ut en felles pressemelding, der de slo fast at byggeledelsen hadde vært håndtert skandaløst dårlig, og at dette var hovedårsaken til problemene rundt Halden ishall.

- Kommunen og ISS har brukt denne anmeldelsen for det den har vært verdt. Nå setter politiet skapet på plass.

Utfallet av saken var ventet, og en henleggelse er det eneste riktige i denne sammenheng, sier advokat Johannesen.

Les også:

- Tar avgjørelsen til etterretning

- Til denne henleggelsen har jeg ingen annen kommentar enn at vi tar den til etterretning, sier pressetalsmann i ISS, direktør Jan Bjørnebo, til nrk.no.

Han sier selskapet ikke har tatt stilling til om de eventuelt vil gå videre med saken.

- Det er alt for tidlig å si noe om, sier Bjørneboe.

Iss var forsikret mot kriminelle handlinger fra ansatte, slik anmeldelsen lyder på. Har dere fått ut penger fra forsikringsselskapet?

- Det har ikke vært noen bevegelser i forhold til den siden av saken, sier Jan Bjørnebo til nrk.no.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

POLITISK TRENERING. Tidligere byggeleder i ishallen og distriktssjef i ISS, Thor-Ivar Engebretsen, påstår ishallproblemene skyldes politisk trenering.

Foto: Rainer Prang / NRK

- En forferdelig belastning

Thor-Ivar Engebretsen var byggeleder i ishallen, men ble bedt om å si opp i ISS sommeren 2009.

Han har hele tiden hevdet at han fortløpende har orientert ISS om alt som skjedde i byggeprosessen i ishallen.

ISS hevdet i en intern vurdering i mai 2009 at Halden kommune drev et bevisst politisk spill for å velte ishallprosjektet.

I juni 2009 skiftet ISS mening og inngikk avtale med kommunen, og selskapet anmeldte til sist Engebretsen for grov utroskap i januar 2010.

- Det har vært fryktelig for familien og meg å ha et krav på 13 millioner kroner hengende over oss på denne måten.

Jeg har rent mel i posen, og jeg står ved det jeg har sagt tidligere, om at det er Halden Arbeiderpartis politisket trenering av ishall-saken, som både har kostet meg jobben i ISS, og som bidro til denne anmeldelsen mot meg, sier Engebretsen til nrk.no.

- Får støtte

Thor-Ivar Engebretsen har tidligere fått støtte både av Høyres Roar Lund, som også ledet ishall-selskapene og var leder i Comet i en periode, og Frps Egil Lund-Pettersen, som var leder i Comet og ansatt i ISS.

Begge har pekt på at Arbeiderpartiet i Halden har drevet et politisk spill med ishallen.

Påstandene fra Lund og Lund-Pettersen er kontant avist av Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap).

- At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot Lund og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sa Dahl til NRK Østfold i oktober i fjor.

Halden Ishall

STENGT ISHALL OG COMET-KONKURS. At Halden ishall ble stengt skapte store problemer for eliteserielaget Comet, som til sist gikk konkurs.

Foto: Patrik Eian Fjeldstad / NRK

- Vurderer sivil sak

Mens ISS foreløpig tar politiets avgjørelse til etterretning, og i følge Jan Bjørnebo ikke har vurdert om de vil ta ytterligere skritt i saken mot Engebretsen, har allerede Engebretsen og hans advokat vurdert hva de vil gjøre.

Engebretsen anmeldte ISS for falsk anklage og ærekrenkelser, og har krevd erstatning på tre millioner kroner, inklusive tapt arbeidsfortjeneste.

Politiet har valgt å se anmeldelsen fra ISS mot Engebretsen og motsatt i sammenheng, og mener det heller ikke kan bevises at ISS har anmeldt byggelederen på falsk grunnlag.

- Vi utelukker ingenting. En av de tingene vi vurderer er å anke anmeldelsen mot ISS, og den beslutningen politiet har landet på. Fristen for dette er tre uker.

Et annen mulighet er å reise privat straffesak ved domstolene, og be en sivil rett om å se på vår anmeldelse, som egentlig er todelt.

Det ene forholdet dreier seg om falsk anmeldelse fra ISS, og det andre forholdet om ærekrenkelse, sier Truls Johannesen til nrk.no.

Les også:

Sterk turbulens

At politiet i Østfold nå legger ishall-saken vekk fordi politiet mener de ikke kan nå fram med etterforskningen i forhold til bevisene som foreligger, betyr ikke at "bråket om Halden ishall" er over.

Halden kommune ble anmeldt til Klagenemda for offentlige anskaffelser - KOFA i januar i år, for det klager mener er en ulovlig avtale mellom kommunen og ISS, datert juni 2009.

Trond Forberg, som har sendt klagen til KOFA, mener saken har fått en ytterligere dimensjon ved at han har fått innsyn i dokumenter gjennom kommunens svar til KOFA i forbindelse med hans anmeldelse.

- Jeg ser ikke bort i fra at andre myndigheter enn KOFA bør gå igjennom disse dokumentene, som jeg nå har tilgang til. Jeg avventer imidlertid KOFAs avgjørelse, før jeg gjør noe mer, sier Forberg til nrk.no.

KOFA tar stilling til saken senere i mai.

Saken kan da bli avvist, men den kan også ende med at kommunen får et gebyr oppad til 15 prosent av det KOFA måtte mene avtalen mellom ISS og kommunen av 2009 inneholder.

Les Halden kommunes tilsvar til KOFA

Opposisjonspolitikere i Halden

FRYKTER UÆRLIG GRANSKING. Opposisjonspartiene i Halden kommune, her representert ved f.v. Geir Helge Sandsmark (ordførerkandidat Venstre), Jon Brevig (Senterpartiet), Thor Edquist (ordførerkandidat Høyre), Per Egil Evensen (ordførerkandidat Frp) og Vibeke Julsrud (De Grønne) frykter en uærlig ishallgransking. Også Pensjonistpartiet har sluttet seg til kravet om en 'åpen høring i saken, der involverte politikere, folk fra administrasjonen og andre må svare for seg og sin medvirkning i saken rundt ishallen.

Foto: TV

Uenige om åpen høring

Ishall-selskapet har i år hatt bokettersyn fra Skatt Øst, og det skal gjennomføres en ekstern granskning av hva som skjedde under ombyggingen i ishallen.

Administrasjonen og posisjonen i Halden kommune (Ap, SV og Krf) har hevdet at byggekostnadene i ishallen ble dobbelt så høye som opprinnelig ment, og at hallen ble bygget feil.

Opposisjonen i Halden kommune (H, Frp., V, Sp og De Grønne) med tilslutning fra Pensjonistpartiet, frykter at den eksterne granskningen er et spill for galleriet, og at de tre posisjonspartiene vil bruke det opposisjonen frykter vil være en "styrt gransking" i politisk øyemed før valget.

- Dette faller på sin egen urimelighet. Det er sånn at vi ønsker å iverksette en uavhengig, ekstern granskining som skal se på alle de formelle politiske vedtak, som er gjort i denne saken, sier ordfører Dahl til nrk.no den 16. mai i år.

Han ønsker nå å få ro om saken, og mener den varslede granskingen er grundig nok.

- Jeg som ordfører forholder meg til de politiske vedtak, som er gjort i saken og det synes jeg også at opposisjonen nå bør gjøre, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl sier til nrk.no.

Dahl får full støtte av Krfs Morten Christoffersen og SVs Mons Hvattum, skriver Kommunal Rapport på nett.

- Slik ishallsaken har utviklet seg, kan jeg vanskelig se at en åpen høring i noen særlig grad kan bidra til å avklare vesentlige forhold eller skape politisk ro rundt saken, sier SVs gruppeleder Mons Hvattum til Kommunal Rapport.