Hopp til innhold

Her sendes livsviktig norsk utstyr i all hemmelighet til Ukraina

– Dette vil være av stor betydning, sier professor og oberstløytnant Tormod Heier om Statnetts bidrag.

Lastebiler fra Norge på vei til Ukraina med utstyr.

Lastebiler fra Norge på vei til Ukraina med utstyr i forrige uke. Til nå har dette vært en statsbevoktet hemmelighet.

Foto: Statnett

I forrige uke ble norske kjøretøy tilhørende Statnett lastet med viktig utstyr. Utstyr som skal hjelpe Ukraina med gjenoppbyggingen av infrastrukturen.

Lastebilenes rute ut av Norge og videre gjennom Europa har vært holdt hemmelig av frykt for eventuelle sabotasje- og terrorangrep.

Bilene ble overlevert på et hemmeligholdt depot i Polen for å fraktes videre av lokale sjåfører inn i Ukraina.

NRK har ikke kunnet fortelle om dette før utstyret var trygt på plass i det krigsherjede landet.

Bomber strømanlegg

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole.

Oberstløytnant og professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier.

Foto: NRK

– Stadig mer av den nasjonale forsvarsevnen digitaliseres og blir dermed mye mer avhengig av strøm for å fungere, sier Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høyskole i Oslo.

Russiske missiler styres mot elektriske anlegg i Ukraina. Hensikten er å lamme anlegg som forsyner strøm til for eksempel betalingstjenester, systemer som styrer på vann- og kloakk, internett og tog- og flyforbindelser.

Og ikke minst de militære systemene, forteller Heier.

– Et genuint ønske om å hjelpe

Den pågående krigen i Ukraina har ført til store skader og ødeleggelser på det lokale strømnettet.

Statnett er ansvarlig for forsyningen av strøm i Norge, og de har et søsterselskap i Ukraina som er ansvarlig for det samme.

Elisabeth Varde Vikheim

Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett, Statnett.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det betyr at vi også er en beredskapsorganisasjon og at vi har muligheten til å hjelpe dem med beredskapen i en krig. For dette kommer av et genuint ønske om å hjelpe, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør Nett, Statnett.

Det er nettopp dét Statnett nå gjør: Hjelper med å bygge opp igjen infrastrukturen i det krigsherjede landet.

– Når en mast knekker, ledninger blir bombet i stykker og stasjoner blir truffet, så må det faktisk inn med både det som produserer strømmen og det som transporterer strømmen, forklarer Vardheim.

28. juni ble det meldt at Ukraina vil starte strømhandel med sine europeiske naboland.

Ukraina har hittil vært en del av et strømnett som inkluderer Russland og Belarus. Selv om de ikke har importert strøm fra Russland på mange år, har Ukraina vært avhengig av det russiske nettselskapet.

Statnett klargjør biler med utstyr

Statnett klargjør bilene med utstyr.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

En god gjerning

Statnetts overskuddskjøretøy ble lastet med det nødvendige utstyret i bidraget om å få den livsviktige strømmen tilbake i. Elektrisk aggregat, hydraulikkaggregat, høytrykksspyler og 30 strømmaster.

Eddie Rune Karlsen

Sjåfør Eddie Rune Karlsen skulle gjerne kjørt bilene helt til Ukraina.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Da har de det utstyret de så å si trenger for å reise master, sier sjåfør Eddie Rune Karlsen som kjørte en av bilene.

Sjåførene opplever arbeidet og donasjonen som en god gjerning. Å hjelpe noen som trenger det.

– Det føles godt. At man kan bidra lite grann med noe. Og det å få det helt fram til dem som trenger det, sier Karlsen som legger til:

– Hadde jeg fått forespørsel om å kjøre bilene helt inn, hadde jeg gjort det.

Les også: Ukrainske Mira hadde jobbtilbud – men får ikke jobbe

Mira Vorotyntseva står på en togperong med togskinner i bakgrunnen.
Mira Vorotyntseva står på en togperong med togskinner i bakgrunnen.

Avgjørende å få elektrisiteten tilbake

– Uten strøm blir det vanskelig å få skapt den tette integrasjonen mellom de militære systemene, sier oberstløytnant Tormod Heier om hvorfor strømforsyning og nett er en sentral del av moderne krigføring.

Han understreker at noe av poenget med denne type krigføring er «å skape synergi mellom styrkene som opererer på landjorda, i lufta og ute på sjøen – og helst også ute i verdensrommet».

Utstyres pakkes og sikres før avreise til Ukraina.

Utstyres pakkes og sikres før avreise til Ukraina.

Foto: Statnett

Heier påpeker at hele Ukraina nå står ovenfor en eksistensiell krig i møte med Russland. Da er det viktig for forsvarsviljen og moralen i samfunnet at landet ikke kollapser eller blir isolert fra resten av verden.

– Den beste kilden for å opprettholde en mest mulig normalisert hverdag, i de delene av Ukraina som ikke er utsatt for angrep, det er nettopp at innbyggerne har tilgang på en velfungerende infrastruktur. Det er helt avgjørende.

Viktig leveranse

– Hva er din kommentar til det Statnett nå gjør?

– Det er en veldig viktig komponent i gjenoppbyggingen av det Ukrainske samfunnet.

Ikke minst mener han at dette gjør samfunnet enda mer utholdende og motstandsdyktig.

For den nasjonale forsvarsviljen i Ukraina, så tror jeg dette vil være av stor betydning for å kunne få tilgjengeliggjort så mye av de nasjonale ressursene som mulig, og kanalisert det inn der hvor krigen er mest presserende slik at man ikke taper mer terreng enn det tvinges til.

Les også: Aleksanda og Veronika dro til Norge for å gifte seg i hemmelighet – i Russland er forholdet ulovlig

Veronika (t.v.) og Aleksandra
Veronika (t.v.) og Aleksandra