Hopp til innhold

– Dette er en svært sårbar gruppe

De private firmaene Aleris og BAB Omsorg har brutt loven flere ganger under bruk av makt mot psykisk utviklingshemmede, viser en ny rapport fra Helsetilsynet.

Seniorrådgiver hos fylkesmannen, Øivind Pedersen

Øivind Pedersen er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Dette er en gruppe som er sårbar fordi de i liten grad selv kan ivareta sine egne behov, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, Øivind Pedersen til NRK.

Stadig flere psykisk utviklingshemmede blir sendt på private institusjoner av Oslo kommune. Mange av de utviklingshemmede blir satt på anbud fordi bydelene vil spare penger, og fordi de selv ikke greier å gi dem et godt nok omsorgstilbud.

I sommer har Helsetilsynet kontrollert to av disse, Aleris og BAB Omsorg. I spesielle situasjoner har helsepersonell lov til å bruke makt, men det er strenge regler og krav til opplæring av de ansatte.

– Vi har funnet avvik, det vil si lovbrudd, når det gjelder forsvarligheten av de ordinære tjenestene, og når det gjelder bruk av tvang og makt, sier Pedersen.

– Dette må vi jobbe med

Den ene institusjonen Helsetilsynet ikke er fornøyde med, er Bjørklundtunet som eies av Aleris. Her bor fire voksne menn, og tilsynet fant flere avvik og dårlig kontroll av egne rutiner. Det beklager avdelingsdirektør i Aleris, Ingvild Kristiansen.

– Dette vil vi se nærmere på. Vi har våre rutiner og god opplæring av alt vårt personell, men det er klart vi må jobbe med å forbedre våre opplæringsrutiner, Kristiansen.

– Avvikene er på systemnivå, og har ikke gått utover den daglige kvaliteten på tilbudet til brukerne som bor på Bjørklundtunet. Jeg vil presisere at det ikke har vært brukt ulovlig eller uetisk tvang eller makt mot noen av brukerne, sier hun.

I tillegg har Helsemyndighetene kontrollert en institusjon på Trasopp, hvor det bor tre psykisk utviklingshemmede. Her fikk eieren BAB Omsorg 17 anmerkninger.

Tilsynet oppdaget blant annet:

  • Bare 27 av 214 vakter ble gjennomført av ansatte med treårig høyskoleutdanning.
  • 31 forskjellige tjenesteytere jobbet med en av brukerne i mars og april. Etter søknad om dispensasjon fra utdanningskravene, skulle bare 12 ansatte kunne jobbe med vedkommende.
  • Mangelfull dokumentasjon og opplæring

Også her sier ledelsen at de tar kritikken alvorlig og at de har begynt å rydde opp i sine egne rutiner.