Hopp til innhold

Stort behov - vil utvide

Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo opplever en stor pågang av mennesker, som mangler rett til legehjelp. Senteret har vært så godt besøkt siden det åpnet sine dører i oktober i fjor, at man nå vurderer å utvide åpningstidene.

Helsestasjon for papirløse
Foto: Åsmund Hasli / NRK

– Vi har avdekket et behov som viser seg å være større enn det vi kan dekke i dag, og vi vil stille opp for de som trenger det.

Det sier Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, før han tilføyer: Det er bra for de som trenger det og det er bra for det norske samfunnet; derfor vil vi utvide tilbudet.

For folk som mangler alt

Pasientene som kommer hit er redde, de mangler oppholdstillatelse,
personnummer og rett til legehjelp, med mindre det er helt akutt.

Senteret drives av Kirkens bymisjon og Røde Kors for at også papirløse skal kunne få hjelp til alt fra dagligdagse helseproblemer til mer alvorlige problemer.

Sven Mollekleiv og Sturla Stålsett
Foto: Åamund Hasli / NRK

Generalsekretæren i Kirkens bymisjon, Sturla Stålsett, forklarer grunntankene bak senteret slik:

– Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig: En ting er asylpolitikk, en annen ting er de helt grunnleggende rettighetene til helse for et menneske som trenger det.

Hvorfor er adressen hemmelig og hvordan finner folk fram hit?

Jungeltelegrafen fungerer godt. De får melding gjennom nettverkene og det skal være slik at de kan få hjelpen uten å være utrygge for at det får konsekvenser, svarer Mollekleiv.

Senteret åpnet i oktober i fjor og torsdag 14. januar ble det holdt en litt forsinket åpningsfest for mange av de frivillige som jobber på senteret og involverte organisasjoner.

Venteliste for å jobbe her

Av de 60 ansatte er 20 leger, mens sykepleiere, psykologer, farmasøyter og fysioterapeuter utgjør resten av de ansatte.

– Personene er vervet gjennom sine respektive fagforeninger, og responsen har vært god. Faktisk har vi ventelister på folk som vil jobbe her, sa senterets daglige leder Solveig Holmedal Ottesen til Journalen, et medlemsblad for Oslo legeforening, i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kan så mange som 18.000 personer oppholde seg ulovlig i Norge.

Legesenteret har vært en suksess så langt, med rundt 80
besøkende siden åpningen.

Fremskrittspartiet gikk i Østlandssendingen fredag 15. 01. 10 inn for at politiet skulle benytte anledningen senteret gir til å finne personer som oppholder seg ulovlig i landet og sende dem ut.

I dag er senteret åpent en dag i uka -- men nå vil altså åpningstidene blir utvidet.