«Andy» fikk PTSD i fengselet – hevder han aldri fikk psykologhjelp

Han fikk alvorlige psykiske skader etter å ha blitt angrepet med kokende vann. Nå varsler helsemyndighetene styrking av innsattes helsetilbud.

Ringerike fengsel.

PÅ INNSIDEN: «Andy» mener hjelpen han fikk etter en alvorlig hendelse i Ringerike fengsel var for dårlig.

Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

– Det er ikke noe hyggelig at sånt skal skje på et sted som dette, sier «Andy».

Han har tilbrakt flere år bak fengselsmurene og ønsker derfor å være anonym. NRK kjenner identiteten hans.

Andy ble merket for livet i høysikkerhetsfengselet på Ringerike. En annen innsatt helte kokende vann over ham en sen februarkveld i 2019.

– Han ble ikke ferdig etter å ha kastet vannet på meg. Han slo vannkokeren videre i hodet på meg, så det handlet om å forsvare seg selv. Det var veldig mye smerte.

Han ble alvorlig skadet på kroppen, i ansiktet og halsen.

– Jeg fikk ikke snakke med psykolog i ettertid, uansett hvor mye jeg maste på fengselet, sier han.

Hendelsen førte til at Andy fikk flere alvorlige psykiske skader. I tiltalen mot mannen som kastet kokende vann på ham står det at Andy har fått påvist blant annet panikkangst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Saken skulle etter planen opp til retten i fjor, men ble utsatt på grunn av nye lovbrudd fra tiltalte.

Nå er den berammet til februar. Tre år etter etter hendelsen.

– Mer intensiv oppfølging

Ringerike fengsel opplyser om at de har dagtilbud med lege og psykolog. På kveldstid er det legevakten som håndterer hendelser.

– Vårt psykologtilbud i fengselet er basert på henvisning fra fengselslege, på linje som det er ute i samfunnet, sier fengselsleder Stine Berger.

Ringerike fengsel.

Innsatte som vil til psykolog må få henvisning fra fastlege.

Foto: Ola Walberg / NRK

Kriminalomsorgen har ikke en totaloversikt over de ulike helsetilbudene i de norske fengslene. Men én ting er sikkert:

– Psykisk syke innsatte er en økende utfordring, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Varsler styrking av tilbud

Det er de regionale helseforetakene som har det overordnede ansvaret for helsetilbudet i fengslene.

Alle varsler nå at de vil sette av mer penger til styrking av tilbudet for de innsatte. Pengene skal brukes til rusomsorg og satsing på psykisk helse.

  • Helse Nord: 5 millioner kroner.
  • Helse Midt: 4,5 millioner kroner
  • Helse Vest: 4,6 millioner kroner
  • Helse-Sør-Øst: 10 millioner kroner.

– Helse Sør-Øst er opptatt av likeverdige og stedlige helsetjenester. Det gjelder også for innsatte i fengslene, sier avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Kriminalomsorgsdirektoratet opplever situasjonen som kritisk.

– Det er ingen tvil om at vi får rapporter inn om at det er utfordringer knyttet til innsatte og voldshandlinger mot ansatte, sier Sandlie.

Isolert uten psykisk helsehjelp

At tilbudet styrkes er på høy tid, mener Bjørn Winquist. Han jobber i fengselsgruppa i Jussbuss. Ukentlig møter han innsatte og hjelper dem med saker om soningsforhold.

Bjørn Winquist

Bjørn Winquist jobber i fengselsgruppa i Jussbuss.

Foto: privat

– Vi erfarer ofte at mange har psykiske problemer som forblir uløste. Det har vært slik lenge, og det har nok blitt verre under korona fordi det har vært ekstra mye isolasjon, sier Winquist.

Han forklarer at i noen tilfeller så møtes innsatte med isolasjon i stedet for helsehjelp når det er helt åpenbart at den innsatte trenger psykisk hjelp.

– En innsatt måtte sitte tre uker på isolasjon fordi han forsøkte å ta livet sitt. Han fikk ikke tilgang til psykolog i den perioden. Det er helt uforståelig.

Advokat reagerer

Advokat Per Zimmer, i Vaag & Zimmer Advokatfirma, har flere klienter som har vært utsatt for grov vold i fengslene.

Advokat Per J. Zimmer

Advokat Per Zimmer reagerer kraftig på manglende oppfølging.

Foto: Vaag & Zimmer Advokatfirma

– Det heter seg at en innsatt skal ha samme tilgang til helsemessig oppfølging som i det fri. Dette målet er vi langt unna i dag, og spørsmålet bør heller være om tilgangen burde være større i, enn utenfor fengselet, sier Zimmer.

Han har et forslag til myndighetene.

– Mer intensiv oppfølging av personer med psykiske lidelser vil alene virke forebyggende både innenfor og utenfor murene.

– Skal være trygt

Kriminalomsorgen lover god sikkerhet for alle innenfor fengselsportene.

– Det skal være trygt for både innsatte og ansatte å være i kriminalomsorgen. Bemanningen må aldri gå under det sikkerhetsmessig forsvarlige, sier Sandlie.

«Andy» mener hjelpen han fikk står til stryk. Han havnet på sykehus i fem dager etter hendelsen med kokende vann.

Først etter at han ble flyttet til Bastøy fengsel flere uker senere, fikk han tilbud om psykisk helsehjelp.

For sent, mener han.

– Jeg kunne taklet situasjonen bedre om jeg hadde fått hjelp i hverdagen. Det skuffer meg og det er ansvarsfraskrivelse.