Hopp til innhold

Helsemillioner til Østfold

Østfold har fått seks millioner kroner av Helsedirektoratet til folkehelsearbeid. Pengene skal brukes på helsetiltak i nærmiljøet til fire kommuner.

Inger-Christin Torp

Styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp skal sørge for at hele fylket drar nytte av prosjektene som fire kommuner nå skal i gang med.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Pengene skal fordeles på kommunene Fredrikstad, Marker, Sarpsborg, Trøgstad og Østfold fylkeskommune.

– Vi er veldig fornøyd med at vi kom med i ordningen til Helsedirektoratet, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Prosjektet heter «Helsefremmende lokalsamfunn». Østfold har fått fire millioner kroner til neste år fra Helsedirektoratet. De har også har signalisert ytterligere to millioner kroner i 2017.

Prosjektets formål er å skape bærekraftige nærmiljøer som reduserer sosiale ulikheter innenfor helse. Det skal jobbes med frivillighet, integrering, psykisk helse og helsefremmende arenaer.

– I Marker det et prosjekt som heter Se meg. Trøgstad skal jobbe med å øke frivilligheten, og i Sarpsborg og Fredrikstad skal de jobbe med lokalområder i sine kommuner som har store utfordringer når det gjelder sosiale helseforskjeller, sier Torp.

Skal samkjøre prosjektet

– Selv om det er fire kommuner med i dette prosjektet, har vi mange flinke kommuner. Det skjer mye godt arbeid med folkehelsa i Østfold for tiden. Vi er glade for at vi fikk en god blanding av kommuner i denne søknaden, sier Torp.

Østfoldhelsa skal koordinere hele prosjektet og sørge for at det kommer hele fylket til gode.

– For oss er det viktig at de 14 kommunene i Østfold som ikke er med i prosjektet kan lære av det disse fire kommunene gjør. Det er vår oppgave og vårt ansvar å få til, sier hun.