Hopp til innhold
Solfjellshøgda helsehus i Oslo
Foto: NRK

Helsehusene i Oslo

Oppsummert

Siden 2015 har fire helsehus vært et tilbud for personer i Oslo med sammensatte helseutfordringer som trenger behandling og/ eller rehabilitering for en kortere periode. NRK har avdekket flere tilfeller av mangelfull behandling og omsorgssvikt.

 • Helsehus får sterk kritikk

  Helsehusene i Oslo får sterk kritikk i en ny rapport, skriver Avisa Oslo.

  I en 70 siders rapport går kommunerevisjonen gjennom driften av helsehusene fra hele 2022 og den første tredelen av 2023.

  Lav bemanning, lav kompetanse, dårlig journalføring og mye bruk av vikarer var en gjenganger for alle helsehusene.

  Det var verst ved Lilleborg og Ullern helsehus.

  Revisjonen understreker likevel at de ansatte strakte seg langt for at nødvendige oppgaver skulle bli gjort.

  Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene rehabiliteres til å mestre hverdagen i eget hjem

 • Nytt varslingssystem på helsehus i Oslo

  Et nytt varslingssystem på de fire kommunale helsehusene i Oslo skal sikre at pasientene raskere får hjelp av personalet. Det digitale systemet til 40 millioner kroner har sensorer og kameraer som varsler de ansatte når pasienter trenger hjelp.

  – Systemet skal gi økt trygghet for pasientene og gi de ansatte mer tid til viktige helsefaglige oppgaver og til å være sammen med pasienter som trenger det, sier helsebyråd Marthe Scharning Lund.

  Systemet kommer på plass etter voldsom kritikk mot kommunen etter avsløringer om uverdige forhold på flere helsehus.

 • Helsehus-plan vedtatt

  Bystyret vedtok i ettermiddag kriseplanen for Oslos helsehus etter at NRK og andre medier har avdekket uverdige forhold og grov omsorgssvikt særlig ved helsehuset på Ullern.

  Planen innebærer omorganisering og økt spesialisering for å kunne ta imot stadig sykere pasienter.

  Prislappen er på nær 80 millioner kroner og vil kunne bety at helsehusene styrkes med om lag 80 årsverk.

  Bystyret vedtok også at byrådet har opptrådt kritikkverdig ved ikke å ha grepet inn tidligere.

  Dette er et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk bystyret eller Stortinget kan rette mot en byråd eller statsråd uten å erklære mistillit.

 • Vedtar kritikk i helsehus-saken

  Alt tyder på at Oslo bystyre gjør et formelt vedtak om at byrådet har opptrådt kritikkverdig i saken om helsehusene.

  Forslaget om et såkalt daddelvedtak ble fremmet i bystyrets helse- og sosialutvalg torsdag. Alle unntatt byrådspartiene stemmer etter alt å dømme for kritikken i bystyret førstkommende onsdag.

  Dette er den sterkeste form for kritikk bystyret eller Stortinget kan rette mot en byråd eller statsråd uten å erklære mistillit.

  NRK og flere medier har i en rekke saker fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og mangelfull bemanning særlig ved Ullern helsehus.

  En av forslagsstillerne, Hassan Nawaz (H), sier at det er bekymringsfullt at byrådet ikke har tatt faresignalene på alvor tidligere. Han minner om at dette ble varslet om allerede i 2019.

  – Nå ser vi en enorm tillitskrise i eldreomsorgen. Helsehusene skulle levere forsvarlige og gode og tjenester til pårørende og pasienter, men det har ikke vært tilfelle, sier Nawaz.

  Onsdag vedtar bystyret trolig også hovedtrekkene i byrådets plan for å rydde opp ved helsehusene.

  Et forslag om å sette i gang en ekstern gransking av hele eldreomsorgen i Oslo ligger an til å bli nedstemt.

 • Komunerevisjonen bekymret over funn i helsehus-rapport

  Kommunerevisjonen i Oslo har avdekket en lang rekke bekymringsverdige forhold ved driften av kommunens fire helsehus.

  I en rapport avdekkes det at alle de fire helsehusene – Ullern, Solvang, Ryen og Solfjellshøgda – har planlagt med langt færre sykepleiere på kveldsvakter og i helger enn på dagvakt, skriver Aftenposten.

  Rapporten viser også at bruken av vikarer og ufaglærte er høy ved samtlige helsehus, men høyest ved mye omtalte Ullern helsehus, som i 2022 hadde en vikarbruk på 45 prosent. Ullern helsehus hadde også en langt lavere andel sykepleiere og større andel ufaglærte i bemanningen enn de andre helsehusene.

  Ingen av helsehusene oppfylte den såkalte pleiefaktoren, som beskriver forholdet mellom antall sengeplasser og antall pleiere rundt sengeplassen og som sykehjemsetaten bruker for å budsjettere antall plasser, skriver NTB.