Helsehjelp til asylsøkere

Helsehjelpen til asylsøkere uten lovlig opphold, blir nå tema for Helse- og omsorgsdepartementet. De har fått oversendt en bekymringsmelding fra kommuneoverlegene i Indre Østfold, som mener dagens regelverk strider mot etiske regler for leger. I dag mottar asylsøkere med endelig avslag kun akutt helesehjelp, og ikke behandling for kroniske sykdommer.