Kan få helikopterbase i friluftspark

Politiet vil ha nasjonalt beredskapssenter på Grønmo. Problemet er at Oslo kommune har helt andre planer for den nedlagte søppelfyllinga.

Flerbrukspark Grønmo

Reguleringsplanen for en kretsløps- og flerbrukspark på Grønmo ble sendt plan- og bygningsetaten til behandling i mars i år.

Foto: EBY/SIMA Architecture og Urbanism/Eli Grønn Arkitektur

Åtte år etter at Grønmo ble lagt ned som tradisjonell søppelfyllplass og femten år etter at planleggingen av etterbruken startet, ble den store planen for Grønmos framtid sendt til godkjenning tidligere denne måneden.

Oslo kommunes grunneier, Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY), ser for seg noe etaten kaller en kretsløps- og flerbrukspark på området, som er halvannen ganger så stort som Frognerparken.

Grønmo skal i fremtiden forbindes med publikumsrettede tilbud, hvor læring om kretsløpsbasert avfallshåndtering, miljøtenkning, friluftsliv, idrett og rekreasjon er gjennomgående føringer.

EBYs reguleringsforslag for Grønmo

Det skjer samtidig som Grønmo seiler opp som storfavoritt som nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet på bekostning av Alnabru. Grønmo er det klare førstevalget i Politidirektoratets utredning, som for tiden er til ekstern kvalitetssikring.

Håper hensynene er forenlige

Bård Folke Fredriksen

Ja takk, begge deler: Bård Folke Fredriksen håper statens og kommunens interesser kan forenes på Grønmo.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

I Oslo kommunes Grønmo-plan er beredskapssenteret ikke nevnt med et ord og ikke tegnet inn på noe kart. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) håper likevel de to ønskene kan forenes.

– Jeg håper og tror det er mulig å ha flere funksjoner i området. Oslo kommune har brukt mange år på fjerne søppelfyllplassen og gjøre området mulig å bruke til rekreasjon, friluftsliv, gjenbruksstasjon og komposteringsanlegg, sier han.

Fredriksen legger til at han har bedt Justisdepartmentet om å inkorporere Oslo kommunes interesser i statens planer.

– Jeg håper at staten og kommunen kan samarbeide om felles bruk av området, som tross alt er veldig stort.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Grønmo

Her vil politiet ha beredskapssenter og Oslo kommune kretsløps- og flerbrukspark.

Foto: Olav Juven / NRK

Innenfor markagrensa

For befolkningen i Oslos sørlige bydeler er de nye idrettsanleggene og rekreasjonsområdene på Grønmo også tenkt som en innfallsport til Østmarka.

Grønmo ligger innenfor markagrensa, og om en helikopterbase og treningssenter for tungt utrustede spesialenheter innenfor politiet er i tråd med markalovens formål, er diskutabelt.

Bård Folke Fredriksen lar det likevel skinne igjennom at staten gjør som den vil hvis vitale samfunnsinteresser står på spill.

– Markaloven har jo sine formål, og det er friluftsliv, miljøvern og idrett. Men eventuelle planer for et beredskapssenter i marka er det staten som godkjenner oppstart av, og staten som til slutt bestemmer om skal vedtas, konstaterer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Flerbrukspark Grønmo

Grønmo skulle være arena for skiskyting i OL i 2022, men Oslo kommune vil fortsatt ha idrettsaktivitet der.

Foto: EBY/SIMA Architecture og Urbanism/Eli Grønn Arkitektur

Justisdepartementet har gjort det klart at de ikke kommenterer detaljer rundt beredskapssenteret før utredningen er ferdig kvalitetssikret.

– Når kvalitetssikringsrapporten foreligger, vil regjeringen ta stilling til innretningen av videre forprosjektering, herunder også valg av tomt, sier statssektetær Hans J, Røsjorde (Frp).