Heimevernet på vei bort fra Rygge

– Heimevernet kan forsvinne fra Rygge, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Offisersforbund, Hugo Johansen.

Heimevernet på Rygge

Heimevernets fremtid på Rygge i Østfold kan være mørk.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Et ikke offentliggjort utredningsforslag fra forsvarssjefen, som nå er ute på høring, foreslår å sentralisere Heimevernet og kutte styrken med 40 prosent. Det liker Johansen svært dårlig.

– For forsvarssjefen handler det om å prioritere midler, og jeg forstår godt han må prioritere midlene der han mener innsatsen må legges. Men for nasjonen for øvrig, så er det samfunnssikkerhet det handler om, sier han.

LES OGSÅ:

Hugo Johansen

Hugo Johansen er bekymret for samfunnssikkerheten.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Ingen overraskelse

I utredningsforslaget foreslås det å redusere heimevernsstyrken med femten tusen på landsbasis. Ifølge Johansen vil dette blant annet bety at hele styrken vil forsvinne fra Rygge.

– Rygge er en av de basene som har vært vurdert for luftforsvaret og for heimevernet i forhold til nedleggelse. Det er ingen overraskelse at disse ikke er med denne gangen. i hvert fall når det gjelder heimevernet. Det kan jeg bekrefte, sier han.

I slutten av november gir forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Grete Faremo.

– Stort tap for Østlandet

Det fagmilitære rådet er Forsvarets stemme inn i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan som avgjør Forsvarets fremtidige struktur.

Ordfører i Rygge, Inger Lise Skartlien, sier det vil være et stort tap for mange parter hvis heimevernet blir lagt ned på Rygge.

– Jeg synes det vil være veldig trist. Heimevernet er Hærens fotavtrykk her i østlandsområdet og vi trenger Heimevernet som støtte til det sivile samfunn. Vi trenger dem også som rekruttering til forsvaret i fremtiden, sier hun.

Tror politikerne går inn

– Dette går på samfunnssikkerheten løs. Beredskapen blir dårligere fordi det ikke er folk til å ha beredskap. HV-soldatene har beredskap 24 timer i døgnet. De skal møte opp innen 24 timer når alarmen går. Slik har det vært bestandig, sier Ap-politiker Tomas Colin Archer.

Archer er også tidligere generalinspektør for Luftforsvaret. Han tror politikerne kommer til å gå inn og verne om Heimevernet.

– Jeg tror politikerne kommer til sørger for at det ikke blir så drastiske kutt som blir foreslått, sier han.