Hopp til innhold

Til kamp mot klimatrusselen

Heidi Sørensen (SV) drømmer om en ny klimaavtale som kan erstatte Kyotoavtalen.

Heidi Sørensen (SV) med datteren Oda
Foto: Privat

- Det aller viktigste å kjempe for er en ny klimaavtale som skal erstatte Kyotoavtalen . Klimatrusselen er den største miljøutfordringen vi står overfor. Samtidig må vi stanse tapet av plante- og dyrearter. Vi må bidra til at naturen som skal møte de klimaendringene som er uunngåelig er robust, sier hun.

Det var nettopp miljø som var viktig da Heidi Sørensen ble SV-er.

- Skal vi løse miljøproblemene trengs partier som systematisk kjemper for natur- og miljøvern. SV er det partiet som tørr å stå opp for miljøspørsmål også i tider hvor det ikke er like populært som nå, sier hun.

Heidi Sørensen står på tredjeplass på SVs Oslo-liste foran høstens stortingsvalg. Vi har stilt kandidatene en rekke spørsmål om samarbeid, skole, sykehus, samferdsel og integrering.

- Resultater med Ap

Sørensen vektlegger relativt like politiske verdier og en ryddig samarbeidskultur hos sine politiske samarbeidspartnere.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Skal du ha resultater er det smartest å samarbeide med Arbeiderpartiet, i miljøspørsmål er det Venstre som oftest er enige med SV, sier hun.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Fremskrittspartiet. De tror ikke klimaendringene er menneskeskapt. De prioriterer alltid kortsiktig vinning framfor miljø og hensynet til kommende generasjoner, sier Sørensen.

Hun mener kollektivtrafikk bør prioriteres høyere på bekostning av veibygging i Oslopakke 3 og har kollektivtilbud som sin viktigste sak lokalt.

- Som Oslo-representant er kollektivtrafikken og togtilbudet rundt Oslo alltid en viktig sak. I tillegg brenner jeg for Groruddalssatsingen vår. Groruddalen er en spennende bydel, med en lang historie, veldig forskjellige lokalmiljøer, rik natur og utfordringer som må tas på alvor. Det er for mye forurensning i dalen og flere områder trenger opprustning, sier hun.

- Må stoppe narkotikasalget

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Dette er jeg ingen ekspert på. Mine opplevelser med sykehusene i Oslo har vært positive, sier Sørensen.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Som innbygger på Grünerløkka er jeg opptatt av at det gjøres noe for å stanse narkotikasalget. Ellers tror jeg på tilstedeværelse av politi i gatene, sier hun.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det er uheldig at enkelte skoler og boområder har svært høy innvandrerandel, samtidig med at noen få boområder nesten utelukkende består av etniske nordmenn. Gjennom indre Oslo Øst-satsingen ble de indre østlige bydeler i Oslo rustet kraftig opp. Det har også preget sammensetningen av innbyggerne i bydelen. Jeg håper Groruddalssatsingen vil gjøre det samme for Groruddalen, sier hun.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Jeg tror på en god heldagsskole, og på sikt bør SFO bli gratis, sier Sørensen.

Les også:

Lovar å ta tak i fredingsarbeidet

Ny lov skal sikre norsk natur

Vil ha miljøhus i Bjørvika