Heftig budsjettdebatt i Oslo bystyre

Kommersiell velferd, realismen i klimabudsjettet, eiendomsskatt og ansattes pensjoner. Det er noen av stridstemaene i finansdebatten i Oslo bystyre.

Oslo bystyre

BUDSJETTDEBATT: Oslo-budsjettet for 2017 blir vedtatt onsdag kveld.

Foto: Olav Juven / NRK

– Budsjettprosessen her på huset har gått for seg i ordnede former og med et resultatet som er godt for byen, god for klimaet, godt for velferden og godt for framtida.

Frode Jacobsen

FORNØYD: Oslo har fått et godt budsjett i ordnede former, mener Frode Jacobsen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

Det sa Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen med et stikk til budsjettprosessen på Stortinget.

  • Se finansdebatten her

Bystyret vedtar i kveld neste års Oslo-budsjett etter at byrådspartiene inngikk forlik med Rødt.

– Useriøst og uansvarlig

Jacobsen angrep Høyre for det han kalte uansvarlighet og useriøs budsjettering i deres alternative budsjett.

Kuttet i de ansattes pensjoner er det verste eksemplet. ... Det ville være et av de groveste bruddene vi har sett på vanlig skikk og bruk i norsk arbeidsliv på mange tiår.

Frode Jacobsen (Ap)

– At Høyre er mot eiendomsskatt og kutter i velferden til barn og eldre for å finansiere skattelette til de med de dyreste eiendommene, er forutsigbart, sa Jacobsen.

– Mistro mot private

Øystein Sundelin

PENGER ER IKKE ALT: All velferd blir ikke bedre enn mer penger, sier Øystein Sundelin.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyres finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin svarte at hans parti ikke vil endre pensjonssystemet for å frata arbeidstakere opptjente rettigheter, men for å ha bærekraft og likebehandling mellom privat og offentlig sektor.

Sundelin poengterte at de største skillene mellom sosialistisk side og borgerlig side er synet på private og delvis på ideelle leverandører.

– Jeg er grunnleggende uenig i den mistroen og karakteristikken hele eller deler av venstresiden setter på private selskaper, sa Sundelin.

Et annet skille er troen på at all velferd blir bedre av mer penger, kontra troen på at det offentlige alltid bør jobbe mer effektivt, tenke nytt, være innovative og sørge for at skattebetalernes penger brukes best mulig.

Øystein Sundelin (H)

Det siste var et svar på kritikken av at Høyre vil kutte 236 millioner kroner til bydelene, som finansierer viktige velferdstjenester som barnehager og eldreomsorg.

– 236 millioner kroner tilsvarer at 940 færre brukere får hjemmetjenester eller at 380 færre fær sykehjemsplass, sa Ivar Johansen (SV).

– Glemmer sykehjemmene

Også byrådet fikk kritikk for manglende satsing på eldre. KrFs Erik Lunde mente at byrådet neglisjerer byens sykehjem ved å kanalisere all økning til hjemmetjenestene.

– De kuttet i sykehjemmene i år, og det er ingen satsing i 2017. Det skjer til tross for at pleiefaktoren (antall ansatte pr. beboer, journ.anm.) er lav og beboerne stadig blir sykere og mer pleietrengende, sa Lunde.

Camilla Wilhelmsen

USOSIAL SKATT: Byrådet burde brukt mer av den usosiale eiendomsskatten på eldreomsorg, mener Camilla Wilhelmsen (Frp).

Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Løftebrudd

Camilla Wilhelmsen (Frp) mente at det er løftebrudd når byrådet bruker inntektene fra eiendomsskatten til andre ting enn Arbeiderpartiet lovte i valgkampen, nemlig barnehager og eldreomsorg.

– Vi styrket eldreomsorgen hvert år uten å ty til den usosiale skatten. Nå ser vi at eiendomsskatten brukes til alt mulig annet, som å styrke driftsbudsjettet til Bymiljøetaten og finansiere det grønne skiftet, sa Wilhelmsen.

– Det tar mer enn et år å gjennomføre valgløfter, men jeg setter pris på at Fremskrittspartiet har så stor tiltro til byrådet at de tror vi kan skaffe 500 nye ansatte i hjemmetjenesten og 3 000 flere barnehageplasser på ett år, repliserte Frode Jacobsen (Ap).

Også byrådets nyskapning klimabudsjettet fikk kritikk. Flere i opposisjonen mente at byrådet ikke har lagt fram gode nok virkemidler til å nå det ambisiøse målet om halvering av klimagassutslippene innen 2020.