Hopp til innhold

Hedensk gravlund i Oslo

Gravferdsetaten i Oslo har sagt ja til at det hedenske trossamfunnet Bifrost får et eget gravfelt på Voksen kirkegård.

Norrøne guder
Foto: NRK

Her skal det opparbeides en minnelund for dem som tror på Odin og Tor.


- Dette vil bety veldig mye for både Bifrost og for våre medlemmer, sier Stine Robertson i Bifrost til Aftenposten.

Forutsetningen er at trossamfunnet selv bekoster opparbeidelsen og at minnelunden utelukkende blir for urner.

Gravferdsetaten positiv

- Såfremt en organisasjon er registrert som trossamfunn, så prøver vi å strekke oss så langt vi kan når vi får slike henvendelser, sier direktør Margaret Eckbo i gravferdsetaten.

Minnelunden, som skal formes som et skip, blir den første i sitt slag i Norge.

Bifrost ser for seg at urnene blir plassert innenfor den skipsformede steinformasjonen. På steinene skal det plasseres minneplaketter over dem som er gravlagt der.

Hedensk gravseremoni

Seremonien i forkant er basert på hedensk skikk og ånd.

Trossamfunnet hadde ideelt ønsket seg et område utenfor en ordinær vigslet gravlund, men er likevel fornøyd med den løsningen som gravferdsetaten har valgt.

Bifrost tror heller ikke det vil komme noen reaksjoner på den hedenske minnelunden.

- Det finnes allerede gravfelter for muslimer og andre trosretninger. Jeg ser derfor ingen grunn til at det skal bli noe oppstyr rundt dette, sier Robertson.