Hopp til innhold

Havnearbeiderkonflikt i retten

Drammen tingrett skal i dag ta stilling til hvem som skal laste og losse ved norske havner.

Drammen havn

Hvem som skal få drive med lasting og lossing av båter er tema i Drammen tingrett i dag.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Drammen havn har vokst på varetransport og bilimport - og rettsaken som pågår i dag er en del av et større konflikt, kysten rundt. Spørsmålet er hvem som skal få lov til å laste og losse ved norske havner - og på hvilke villkår ?

I dag kommer det mellom to og tre containerbåter i uka til Drammen havn og to til tre bilbåter i uka. Laste og lossekontoret i Drammen havn heter Administrasjonskontoret, og der er Øystein Skavlem styremedlem.

– Her går alt sin gang og bryggearbeiderne her er veldig fleksible.

Men Transportarbeiderforbundet vil ha mer å si og vil boikotte firmaet Holship som fører varer ut og inn av Drammen havn dersom ikke selskapet går med på tariffavtale for sine ansatte.

LO-advokat Christopher Hansteen fører saken og sier ansatte laste- og lossearbeidere skal ha fortrinnsrett.

– De skal ha fortrinnsrett til arbeid med lasting og lossing i henhold til en tariffavtale som LO og NHO er part i.

Holship på sin side mener det ikke er riktig at de LO-organiserte havnearbeiderne har monopol på arbeidet i havnene. Advokat Nicolay Skarning, fører saken for speditøren Holship i Drammen.

– Det får så stor makt at de kan diktere betingelsene - og det er helt uakseptabelt.

LO-advokat Christopher Hansteen vant også en rettssak i høst. Da gjaldt det rett til å boikotte Risavika terminal utenfor Stavanger.

– Vi håper jo at vi får tilsvarende resultat her i Drammen.