Havnearbeidere skuffet etter tap i retten

DRAMMEN (NRK): Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i Drammen og andre norske havner.

Drammen havn 2

Høyesterett frikjenner det danske selskapet Holship i striden med Norsk Transportarbeiderforbund.

Foto: Torbjørn Tandberg

Etter tre år med kamp om hvem skal ha rett til å losse og laste i norske havner, kom svaret i dag. Høyesterett frikjenner Holship Norge AS i striden med Norsk Transportarbeiderforbund.

LO har krevd at Holship slutter seg til avtalen for losse- og lastearbeidere blant annet i Drammen havn, som gir fortrinnsrett til organiserte. Mens Holship ønsker å bruke egne ansatte. Etter dommen i Høyesterett i dag får de gjøre det.

Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i Drammen og andre norske havner.

Frykter sosial dumping

Transportarbeiderforbundet er skuffet over utfallet av rettssaken. Leder Lars Johnsen sier at det vil få store konsekvenser for konkurransevilkårene.

– De vil bruke folk, som på helt andre tariffvilkår, utfører den jobben som andre havnearbeidere vanligvis gjør. Den konkurranserettslige situasjonen vil endre seg betraktelig.

Nå frykter Transportarbeiderforbundet sosial dumping på havnene.

Etter tre år med kamp om hvem skal ha rett til å losse og laste i norske havner, kom svaret i dag. Holship fikk medhold i Høyesterett.LO og NTF har krevd at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere. Denne gir nemlig fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere, mens Holship ønsker å bruke egne ansatte til dette arbeidet.
Før høyesterett hadde Holship tapt saken i tingretten og i lagmannsretten, men de fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.
Dette har også vært et viktig punkt under rettssaken. Spørsmålet er om man skal følge den nåværende EØS-avtalen eller fortrinnsretten nedfelt i Grunnloven siden 1914.

– Skipets mannskap kan bli tatt i bruk for å utføre losse- og lastearbeid til lønn på 25 til 30 kroner timen. Dette har vært en kamp mot sosial dumping og den skal fortsette, sier Johnsen.

For selv om det ble tap i Høyesterett, gir ikke forbundet opp kampen.

– Vi må se på hele avtalegrunnlaget, og se om vi da må etablere helt nye avtaler der fortrinnsretten er ute og der det er sikret gjennom lov eller forskrift i Norge.

Følger EU-retten

Transportarbeiderforbundet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten, men tapte i Høyesterett.

Holship fikk medhold da saken var oppe i EFTA-domstolen 19. april. EFTA-domstolen konkluderte med at fortrinnsretten organiserte havnearbeidere har til å losse og laste i norske havner, er i strid med EU-retten.

Høyesterett konkluderte med det samme som EFTA-domstolen, og til at man dermed skal følge den nåværende EØS-avtalen fremfor fortrinnsretten i Grunnlovens paragraf om organisasjonsrett.

– Det betyr at Holship umiddelbart kan losse og laste de skipene som måtte komme inn til Drammen havn. Det kan Holship gjøre ved å bruke sine egne ansatte, som har tariffavtale i norsk arbeidsmannsforbund i LO, sier Nicolay Skarning som representerte Holship i Høyesterett,

Dommen til Høyesterett vil ha ringvirkninger på alle havner i Norge.