Haukugleinvasjon i Sør-Norge

Normalt er den sjelden, men siden sist høst har det vært uvanlig mange haukugler sør i landet. – En eksepsjonell forekomst, kanskje den største noen gang, sier forsker Svein Dale.

Haukugle på kraftledning

BIRD ON A WIRE: En haukugle har slått seg ned på en kraftlinje i Vestmarka i Bærum i Akershus.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Nå er det kanskje så mange som 10 000 - 20 000 haukugler i Sør-Norge, mot normalt noen titall hekkende par, forteller professor i zoologi Svein Dale ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i Akershus.

Haukugla holder vanligvis til nord i Skandinavia, men så begynte noe å skje sist høst.

Haukugle på ledning

Denne haukugla ble sett i Vestmarka i Bærum i Akershus i oktober 2016.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– I august fikk vi rapporter om at noen hadde sett haukugle på Sørlandet, og i september kom det mange rapporter, forteller Dale. De siste månedene har ugla vært å se over hele Sør-Norge.

Svein Dale

Professor Svein Dale ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

– Vi må helt tilbake til vinteren 1983-84 for å finne en tilsvarende invasjon, sier professoren.

Musene lokker

Det er fristende mat som er årsaken til at haukuglene har trukket sørover i landet. 2015 var et museår i Nord-Skandinavia.

– Da ble det født mange nye haukugler i nordlige trakter. Så falt gnagerbestanden der sammen, haukuglene flyttet sørover, og sist høst tok gnagerbestanden seg opp i Sør-Norge slik at de har blitt værende her hvor tilgangen på mat er god, forteller Dale.

Selv om det er mange ugler, vil de likevel ikke klare å spise opp alle gnagerne.

Haukugle i grantopp

Haugugla jakter med blikket og sitter ofte i toppen av trær på utkikk etter mus.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Meld inn observasjoner

Dale har vært i kontakt med forskerkolleger i Russland og Estland, men de har ikke sett noen tegn til haukugleinvasjon. Og særlig lenger sør drar de neppe, tror han.

– Haukugle er nesten aldri sett i Danmark og Storbritannia.

Haukugla ligner på en hauk, med tverrstriper på brystet og lang hale. Den er dagaktiv og derfor lettere å se enn mange andre ugler, som er mest på farten om natta. Dale oppfordrer folk som ser haukugle til å rapportere observasjonen på www.artsobservasjoner.no.

– Jo flere rapporter vi får, jo lettere er det å danne seg et bilde av invasjonen, sier professor Svein Dale.