Hasteoppretter kommunal seksjon

Formannskapet i Fredrikstad er innkalt til ekstraordinært møte for å ta stilling til opprettelse av en ny seksjon for innovasjon og styring. Den skal være oppe fra årsskiftet. Seksjonen skal ha ansvar for blant annet utvikling, eierskap, anskaffelser og prosjektutvikling. Ifølge forslaget skal seksjonen etablereres innen gjeldende budsjettrammer.