Hopp til innhold

Har ventet tre år i saksbehandlingskø

Mette Hoseth fikk beskjed om å vente halvannet år på at pasientklagesaken skulle bli behandlet. Nå har det gått det dobbelte.

Mette Hoseth

Mette Hoseth har ventet i snart tre år på svar på en klagesak. Hun tør ikke å håpe på en avklaring nå heller.

Foto: Sissel Annett Myklebust / NRK

– Jeg har tenkt tanken at jeg burde gi opp. Men jeg lovte pappa før han døde at jeg ikke skulle gi meg, sier Mette Hoseth.

Det har gått fire år siden faren, Per Steinar Guvåg, døde. Han var blitt operert på Sykehuset Østfold noen uker tidligere. Familien mente sykehuset hadde gjort en feil, og bestemte seg for å ettergå det som hadde skjedd.

Først søkte de om erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, og de anket da de ikke fikk gjennomslag.

Så startet den virkelige tålmodighetsprøven.

– Det vonde kommer tilbake

Hos Pasientklagenemnda fikk de nemlig beskjed om at ventetiden var på 17 måneder.

Siden den gang har sekretariatet to ganger sendt brev og utvidet sin egen frist med nye åtte måneder. Etter den siste utsettelsen ventet familien svar like etter nyttår, men de har fortsatt ikke hørt noe.

Mette Hoseth far

Per Steinar Guvåg døde i 2016. Fortsatt kjemper familien for å få erstatning etter det de mener var en feil på sykehuset.

Foto: Privat

Dermed nærmer det seg tre års ventetid på klagen. Hoseth synes det er smertefullt.

– Til vanlig tenker man på de gode minnene. Men det vonde kommer veldig sterkt tilbake når man må gå inn i saken for å purre eller man får avslag, sier hun.

– Får ikke plassert ansvaret

Hoseth er langt fra den eneste som har ventet lenge på svar fra nemnda. 880 personer har ventet i mer enn to år, viser deres egne tall. For et år siden var det samme tallet 680 saker.

Sivilombudsmannen har flere ganger tatt opp problemet. Så sent som i fjor kritiserte de nemnda for å ha brukt 41 måneder på å avgjøre en sak.

De mente det var «klart utenfor det som kan aksepteres etter forvaltningsloven».

NRK har også intervjuet en som ventet tre og et halvt år på svar. .

Tove Hanche Olsen, generalsekretær i Norsk pasientforening

Leder Tove Hanche-Olsen i Norsk pasientforening mener rask behandling er viktig for at folk skal komme seg gjennom traumer og sorg.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Hos Norsk pasientforening har de vært i kontakt med flere som står i denne samme køen. Leder Tove Hanche-Olsen mener de berørte ikke blir ferdige med traumatiske saker når de må vente.

– De får aldri lagt saken bak seg, og de får ikke plassert ansvaret der det hører hjemme. Folk blir slitne av prosessen, sier Hanche-Olsen.

Bygget seg opp etter flytting

NRK har tidligere fortalt hvordan køen av saker for alvor hopet seg opp da klageorganet for helsesaker flyttet fra Oslo til Bergen i 2017.

Bare tre av hundre ansatte ble med på flyttelasset. Dermed måtte nye ansettes og læres opp.

I tillegg har antall klagesaker økt år for år. Det er først det siste året at de har klart å behandle flere saker enn det som har kommet inn. Dermed har det totale antall saker gått ned, selv om flere saker enn tidligere har ligget mer enn to år.

– Vi klarer ikke å ta unna så mange saker som vi skulle ønske. Vi har en ambisjon om å redusere saksbehandlingstiden vår vesentlig. Vi jobber også med et nytt restanseprosjekt, for å få unna de eldste sakene, skriver Vivian S. Erstad, som er avdelingsdirektør for pasientskadeerstatning i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Hun ønsker ikke å gå inn i enkeltsaker, men sier det er beklagelig hvis Hoseth ikke har blitt orientert om den siste utsettelsen. Hun opplyser at familien kan vente svar i juni.

Mette Hoseth føler seg ikke trygg på det.

– Mentalt forventer man ny utsettelse, for det har skjedd gang på gang, sier hun.