Har lov til å hemmeligholde

Halden kommunen har fått medhold fra Fylkesmannen. Nå har de lov til å nekte innsyn i detaljkalkylene for ny havn på Sauøya.

Det skriver Halden Arbeiderblad.

Stridens kjerne har vært tre sider av dokumentet «Forprosjekt ny havn på Sauøya». Disse sidene inneholder en detaljert kalkyle utarbeidet av SWECO Norge A/S for hva det vil koste å opparbeide ny havn på Sauøya, og er unndratt offentlighet.

LES OGSÅ:

Ba om innsyn

Øistein Rustad ba om innsyn i de deler av dokumentet som var holdt hemmelig, men fikk avslag av kommunen. Det ble derfor sendt en klage til Fylkesmannen over avgjørelsen.

Når fylkesmannen nå har gitt kommunen medhold, er det tidsbegrenset, fram til anbudskonkurransen er avsluttet.

LES OGSÅ:

Skal legges ut på anbud

I sin begrunnelse for å avvise klagen fra Rustad skriver Fylkesmannen at han ikke har grunnlag for å vurdere hvilket skadeomfang en offentliggjøring av detaljkalkylene kan gi, men finner at kommunens avslag på innsyn er saklig begrunnet.

Ny havn på Sauøya er et prosjekt som skal legges ut på anbud dersom det blir vedtatt, og kommunen holdt derfor kalkylen og sin egen forventning om pris borte fra offentligheten.