Har klaget på utbygging i Marka

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har klaget på utbygging av eneboliger i Sørkedalen til Sivilombudet.

Boligene skal bygges innenfor Markagrensa, og har fått unntak fra Markaloven fordi boligene defineres som spredt bebyggelse. Men naturvernforbundet mener de ikke kan få dette unntaket.

Nå får de støtte fra Sivilombudet, som mener det er usikkert om utbyggingen kan regnes som spredt bebyggelse.

Vedtaket om å tillate utbyggingen skal derfor vurderes på nytt innen 6. desember.