Har ikke rukket å registrere alle asylsøkerne

Politiet har ikke klart å registrere asylsøkerne ved ankomstsenteret på Råde raskt nok den første uka. Kapasiteten har vært for dårlig, og politiet henter nå inn flere folk for å få fortgang på registreringen.

Telt til flytkningene

Rundt 40 asylsøkere har blitt værende på ankomstsenteret i fem dager på grunn av for lav registreringskapasitet.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Den store mengden av asylsøkere går igjennom som planlagt, men vi har flere overliggere. Jeg anslår at rundt 40 personer har vært på ankomstsenteret i fem dager, sier Knut Berntsen i UDI.

Flyktningene skal kun være på Råde i to døgn før de sendes videre til transittmottak på Østlandet. Den første uken har ikke kapasiteten vært god nok til å klare det. Ankomstsenteret skal fungere som et samlebånd, men i løpet av de første dagene har UDI funnet flere knuter.

– Det har vært for lav kapaistet på registrering av asylsøkere. Vi har identifisert flere punkter hvor det har vært forsinkelser som har forplantet seg videre slik at prosessen har stoppet litt opp. Det gjelder spesielt i registreringsprosessen og ved helseundersøkelser, sier Berntsen.

Henter inn flere folk

Politiet og UDI henter nå inn rundt 20 personer for å få fortgang på registreringen.

– Det er en vesentlig styrking som er satt inn for å kompenser for den flaskehalsen vi identifiserte. Vi bygger opp kapasitetn slik at vi tar unna den restansen vi bygde opp de to første oppstartsdagene også, sier Berntsen.

De regner med å kunne klare å hente inn det tapte i løpet av helga.

– Når det gjelder senteret som sådan, fungerer alle ledd i prossessen slik det er tenkt, med unntak av at det er kapasitetsproblemer, og det er noe vi kan gjøre noe med. Jeg regner med at vi i løpet av helga har en kapasitet som er god nok, sier Berntsen.