Har ikke gitt opp sivil luftfart på Rygge

Kampen om å gjenåpne Moss lufthavn Rygge fortsetter. Det ble klart etter at Rygge Airport hadde styremøte i kveld.

Fly letter fra rullebanen

Selskapet Rygge Airport har ikke gitt opp kampen om å gjenåpne flyplassen.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Rygge Airport har besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars i år. Det sier styreleder Ole Kristian Sivertsen.

– Det innebærer at selskapets administrasjon, og styret, får mer tid til å håndtere denne interessen som pågår rundt selskapets emisjon. Vi ser at det sammenfaller bedre det tidsløpet for den søknadsprosessen som vi har mot kommunale myndigheter for tilskudd. Vi har gjort de to prosessene gjensidig avhengig av hverandre med tanke på å oppnå et totalbeløp som er det vi kaller et kapitalbo på 7,5 millioner kroner, sier han.

Les også:

Vil ikke røpe hvor mye som er kommet inn

Hvor mye penger har dere fått inn?

– Vi kommenterer ikke hvor mye vi har fått inn. Det er fordi vi er midt i en prosess. Vi har mottatt tegninger fra nåværende og nye aksjonærer, og vi kommenterer ikke det før vi er i mål med denne perioden, og prosessen vi er inne i, sier han.

Tre kommuner har sagt at de vil gi tre kroner per innbygger i støtte til Rygge Airport.

– Det er viktige signaler som gis. Det viser at den lokale støtten er til stede for gjenåpning, sier han.

Hva blir neste milepæl?

– Den viktigste milepælen er å sørge for at vi har robusthet finansielt for å finansiere de aktivitetene som vi har planlagt. Deretter er det å inngå en betinget avtale med dem som i dag råder over flyplassen. Det er jo Forsvaret og Forsvarsbygg, sier han.

Hemmelige investorer

Hvem er investorene?

– Vi går ikke ut med navn på investorer. Det er private, og også noen bedrifter, som har tegnet seg. Vi offentliggjør ikke investorene på nåværende tidspunkt. Vi venter til vi er ferdige med prosessen, så ser vi. Da kan det være at vi kan gå ut med mer informasjon om tegningsmassen, sier han.