Har ikke funnet drapsvåpenet

Under forklaringen til to av krimteknikerne som har jobbet med Trøskendrapet kom det frem at de aldri har funnet drapsvåpenet.

Mann drept i Sarpsborg

Krimteknikere i arbeid på det som trolig var drapsstedet i Sarpsborg.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Krimteknikerne Geir Hansen fra Kripos og Roger Andersen fra Østfold politidistrikt forklarte seg i ettermiddag om undersøkelsene de har gjort i forbindelse med drapet.

Det er særlig to steder som har fått oppmerksomhet fra krimteknikerne. Funnstedet hvor liket av Arshad Tofiq Mohammad Taher ble oppdaget ved Trøskenbrua, og boligbrakken hvor man antar avdøde ble drept.

Funnstedet

Liket ble oppdaget av en mindreårig gutt ved Trøskenbrua. Her viste krimteknikerne partene i Sarpsborg tingrett fotografier de hadde tatt.

Bildene viste den avdøde i en bag og bilder av klærne som han hadde på seg. Det var også bilder av en ni kilo tung stein som lå i bagen.

Teknikerne fortalte at de ikke hadde funnet noe DNA på stedet som kunne knytte noen av de tiltalte til hverken bagen eller funnstedet.

Konklusjonen på arbeidet de har gjort på Trøsken er at det er sannsynlig at liket ble dumpet der.

Blodspor i boligkonteiner

Mann drept i Sarpsborg

Konteineren hvor Arshad Tofiq Mohammad Taher bodde.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Det som krimteknikerne mener er det sannsynlige drapsstedet, er en boligbrakke i Hjalmar Wessels vei i Sarpsborg. På drapstidspunktet var dette bostedet til Arshad Tofiq Mohammad Taher.

Her fant de flere blodspor. Blant annet ved håndtaket på utgangsdøren, på badet, i bunnen av en køyeseng og langs en list.

Brakken bar preg av at den har vært vasket og ryddet, og mange av blodsporene var utvannet. Geir Hansen fra Kripos forklarte at dette er vanlig etter at et åsted har vært vasket.

Alt blodet som ble funnet i brakken er DNA-testet og tilhører Arshad Tofiq Mohammad Taher.

Ikke funnet kniven

Trøsken-drapet aktor Ingrid Vormeland Salte

Aktor, Ingrid Vormeland Salte.

Foto: Remi Drageset / NRK

I sin oppsummering overfor retten sa krimteknikerne at brakken kan ha vært drapsstedet.

Ifølge Geir Hansen i Kripos er det ikke funnet skader i brakken. Det er ikke stikkskader eller ting som er bøyd eller knekt etter kamp. Det er heller ikke sett spor av vasking av vegger, dermed mener de at alle kamper har foregått lavt.

Samtidig kunne krimteknikerne opplyse at de fremdeles ikke har funnet drapsvåpenet, en kniv.

– Dere mangler drapsvåpenet i denne saken?

– Ja, vi har ikke funnet kniven som antakelig er brukt på offeret, bekrefter aktor Ingrid Vormeland Salte etter at dagens runde i retten var avsluttet.