Har hatt utbrudd av svineinfluensa

Ankomstsenter Østfold har hatt utbrudd av influensa A, det som tidligere ble kalt svineinfluensa. – Mange var syke på én gang, forteller kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran.

Ankomstsenter Råde

Det var vanskelig å skille de syke asylsøkerne fra de friske under utbruddet av influensa A, tidligere kalt svineinfluensa.

Foto: Espern Torgersen / NRK

– Vi ble litt bekymret da det kom en buss med syke asylsøkere. Vi tenkte mye på smitteeffekten det kunne få, sier kommuneoverlege i Råde Sarah Frandsen Gran.

I midten av november hadde ankomstsenteret på det meste 30 asylsøkere med influensa A på én gang.

– Noen ble smittet før de kom, andre hos oss og noen har sikkert blitt smittet der de har reist, sier hun.

Det er fokus på sykdomsutbruddet på ankomstsenteret i forrige måned, etter at det nå er oppdaget svineinfluensa ved et asylmottak i Vestfold.

Bor tett

Frandsen Gran understreker at det er ekstra viktig med håndhygiene og hvile, men det kan være vanskelig når folk bor tett på et mottak.

– Det er vanskelige når asylsøkerne bor veldig tett. Utbruddet var også mens vi hadde en topp av beboere. Det er ingen drømmesituasjon ikke å ha muligheten til å lukke døra når man er så syk med influensa, sier hun.

Ankomstsenteret hadde en dialog med UDI om å samle de syke best mulig.

– Vi prøvde å arrangere at de syke asylsøkerne ikke ble sendt til mange forskjellige steder. Hvor de ble sendt fikk jeg ikke beskjed om, men UDI hørte på oss, sier hun.

Prøvde å skjerme gravide

– Det viktigste vi kunne gjøre var å se til de som var syke og sørge for at de fikk nok mat og drikke. Så forsøkte vi å passe på hvor de var i mottaket, og passe på at friske gravide ikke bodde i nærheten av dem som var syke, sier hun.

– Det var mange ansatte som ble syke, og vi hadde en del fravær i den fasen, men da vi skjønte at det var influensa, tilbød vi ansatte vaksinering, sier Frandsen Gran.

Det skal, ifølge kommuneoverlegen, ikke være noen som har influensa A på ankomstsenteret nå.