Har hatt mange toppjobber

Før Liv Løberg fikk sjefsjobben i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell hadde hun en rekke andre toppjobber i Oslo.

I tillegg har hun i mange år vært svært engasjert i Frp, og har hatt mange verv for partiet.

Liv Løberg

Liv Løberg

Foto: Frp

Løberg er nå medlem av fylkestinget i Akershus for Fremskrittspartiet og var vararepresentant til Stortinget i perioden 2001-2005. I nåværende periode er hun 5. vararepresentant for Frp i Akershus.

Trekker seg med umiddelbar virkning

Løberg trekker seg umiddelbart fra stillingen ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Overfor arbeidsgiveren har hun innrømmet å ha forfalsket studiebevis fra Norges Handelshøyskole, London School of Economics og Queen Mary College i London.

Hun er gift med Stortingets sikkerhetssjef Gerrit Løberg.-

- For dårlig i økonomi til fast jobb

Liv Løberg kom til Norges veterinærhøgskole juni 2006 fra et vikarbyrå. Fra 2007 til mai 2008 vikarierte hun som kontorsjef ved Institutt for produksjonsdyrsmedisin for en som var i fødselspermisjon.

Hun sa opp stillingen sin da hun kom tilbake fra permisjonen.

- Liv Løberg søkte stillingen, men fikk den ikke. Hun ble vurdert som ikke faglig sterk nok innen økonomi, sier informasjonssjef ved Norges Veterinærhøyskole Birgitte Bye til NRK.

Vil ikke si noe om politikerfremtiden

Liv Løberg er i dag fylkestingspolitiker og kommunestyrerepresentant i Vestby.

Hun kan ifølge fylkesleder i Akershus Frp Kari Kjønnaas Kjos ikke uten videre trekke seg som Frp-representant fra fylkestinget i Akershus ettersom hun er folkevalgt.

- Hun kan imidlertid være medlem i fylkestinget uten å være tilknyttet Frp som parti, sier Kjos.

Kjos innser at Løberg vil slite med å gjenvinne folkets tillit, men vil ikke si noe om hennes fremtid i partiet.

- Det er en alvorlig sak og det tror jeg mange vil synes. Jeg tror likevel ikke det blir aktuelt med en ekskludering fra partiet, sier Kjos.

Ville bli Vestby-ordfører

Liv Løberg var ordførerkandidat i Vesby kommune ved sist kommunevalg.

I dag sitter hun som leder for kontrollutvalget i kommunen.

Liv Løbergs falske CV

Utdanning

Periode fra

Periode til

Kvalifikasjon

Skole

Fagområde

Sep-89

Jul-01

Exam.oecon

LondonSchool of Economics, London, UK

Andre

Sep-87

Aug-89

Bachelor

Queen Mary College, London University, London, UK

Økonomi

Aug-02

Aug-02

Siviløkonom

NHH, Bergen

Økonomi

Jan-68

Jan-71

Annen

Sabbatsberg Sjuksjøterska utbilgning, Stockholm Lans Landsting, Sverige

Sykepleie

Jan-71

Jan-72

Annen

Karolinska Institutet, Sverige

Andre

Sep-01

Jul-02

Annen

West Kent College, Kent, UK

Helse og samliv

Erfaring

Periode fra

Periode til

Arbeidsgiver

Stilling

Beskrivelse

Jun-06

fremdeles

Norges Veterinærhsk, Oslo

Kontorsjef

Personal og økonomiansvar for Produksjonsdyrinstituttet

Feb-00

Oct-05

Ullevål Universitets- sykehus

Divisjonsdirektør Laboratoriemedisinsk divisjon

Direktør for diagnostiske tjenester, UUS

May-98

Jan-00

Det norkse meterologiske institutt

Personaldirektør

Personalansvar for instistuttet, rapporterte til adm dir og styret

Sep-94

May-98

Oslo Trygdekontor

Trygdesjef

St Hanshaugen- Ullevål trygdekontor